søndag 19. februar 2012

Utvikling

I dette innlegget hadde jeg tenkt å legge ved et par bilder av unger som kommer til oss for å spise og gjøre lekser. Jeg satt på trappa her en dag med kameraet og venta på ungene som kom inn porten og oppover den lille bakken mot meg. De lo og smilte, noen sprang og noen rusla, men alle var sultne og klare til nye dyster. Jeg zooma inn og tok flere bilder, noen stilte seg opp og jeg tok enda flere bilder, men med nytt kamera som har større oppløsning tok det så lang tid å laste ned at jeg gav opp. Jeg tenkte nå at jeg ville får bedre bilder og muligheter til å laste ned klarere og bedre motiver. Bildene er blitt klarere og jeg liker å ta bedre bilder, men kanskje jeg bor for langt på landet for å laste de ned til bloggen. Ja, ja det er ikke lett å forutse alle konsekvenser av fornyelser og forbedringer.
I alle fall har vi starta opp med et nytt skoleår og nye muligheter. Vi har etter to ukers skolegang skrevet inn 42 unger fra tre til 15 år. Det er flere på venteliste og vi kommer til å ta inn noen til. Vi har begynt, men ikke avslutta planlegging av året og vi har avholdt det første
foreldremøtet. De aller fleste ungene fortsetter fra i fjor, noen har slutta av naturlige årsaker, og noen nye er kommet til. Alle som jobber her har jobbet her minst et år. To av dem har jobbet her siden oppstart i 2008, så litt erfaring synes vi at vi begynner å få selv om nye problemstillinger stadig dukker opp og må tas stilling til. Men vi håper på et godt år der vi klarer å fange opp hver enkelt unge og jobbe med dem ut i fra deres egne forutsetninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar