lørdag 10. mars 2012

Ukas begivenhet

Ukas begivenhet utenom lekser, grønnsaker og litt fotball var besøk av den lokale helsestasjon. Besøket besto både av lege og tannlege. Alle ble målt og veid, noen ble kanskje funnet for lette og trenger mer mat og mer næring, andre ble kanskje funnet for tunge og trenger også mer næring, men mindre fett og sukker. Matlagingen i Bolivia består av mye olje til steking, sukker og salt. Da det også konsumeres lite frukt - fordi det er dyrt - og lite grønnsaker for det liker ikke unger så blir noe feil. Helsestasjonen ønsker å hjelpe oss med dette og gir oss en tilbakemelding på unger som er underernærte evt feilernærte og overvektige. Så får vi også en pekepinne på utviklingen til ungene, om vi lykkes med å gjøre noe med dette.
Vennskap er også helse, mange nye vennskap skapes hos oss på tvers av skoler, alder og kjønn.
Alle ble undervist i tannpussens kunst, de fikk også ta med seg tannbørsten hjem for å bruke den hver dag. Så får vi prøve å følge opp så godt vi kan gjennom unger og foreldre.

1 kommentar: