mandag 24. oktober 2011

årsmøte

Det første årsmøte i stiftelsen "Dråpen" blir lørdag den 5. november 2011 kl. 14.00. Vi møtes på bygdetunet i Stokke. Det blir mye informasjon om hva som har skjedd de tre åra vi har holdt på. Framtida ønsker vi at dere er med på å bestemme. Det blir en enkel servering. Alle er velkomne til å delta, gi gjerne et hint på forhånd om du kommer, og dersom du trenger veibeskrivelse eller kommer med buss/tog så si i fra.

SAKSLISTE:
1. Velkommen til første årsmøte i "Dråpen" v/ Toril og Mikal
2. a) Orientering om stiftelsen av "Dråpen" v/Toril
b) Orientering om stiftelsen av foreløpig styre for "Dråpen" og registrering av foreningen I brønnøysungregistret v/Mikal
3. Valg av møtedirigent og sekretær
4. Årsmelding for "Dråpen" v/Toril
5. Regnskap for "Dråpen" v/ Laila og Toril
6. Framtidsplaner for "Dråpen" v Toril
a) aktivitetsplan for 2011 0g 2012
b) aktivitetsplan på lengre sikt
7. Eventuelt budsjett for 2011 og 2012
8. Eventuelt andre innkomnesaker
9. Valg av styre: leder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt et varamedlem.
10. Valg av revisor(er)

Vennlig hilsen styret

Svar om du/dere kommer kan gis til meg.
Toril