mandag 25. mars 2019

Årsrapport 2018!


ÅRSRAPPORT DRÅPEN 2018

Vi har drevet jevnt og trutt i året 2018 både i Norge og Bolivia. I Norge består arbeidet i å samle inn penger, styremøter og bistå i Bolivia på ulike måter.

NORGE:

STYRETS AKTIVITET:

Styret har gjennomført tre styremøter og et årsmøte. 
Styret i Norge har jobba for å få inntekter til ”Dråpen” på denne måten:
Toril skrev et brev til Land Lions om støtte, vi fikk 5000,- kr i mai, dette skal gå til nye bord og benker i klasserommene.
Utlodning på Bokemoa i Stokke i Juni der fikk vi innkr. 4991,-.
Årsmøte ble arrangert i september der vi hadde utlodning med en inntekt på kr 3810,-.
Toril hadde et foredrag for Land Rotary i oktober, i desember fikk vi en gave fra dem på 2000,- kr.
I november hadde Toril et foredrag på Fryal skole, der var det mange som tok lodd i lotteriet vårt i november og desember.
Vi arrangerte en utlodning med strikkeprodukter til premier i november/desember. Der fikk vi inn 9150 kr i tillegg til at vi solgte en kniv til 1000 kr. Denne kniven var en gave fra en knivsamler.
Det er strikka pledd gjennom hele året i Bolivia og i Norge. De ble solgt i Norge. Netto inntekt fra dette ble 14.500,- kr.
I desember fikk vi 1000,- fra en konsert med gruppa Mist.
Totalt  inntekter fra Norge (utenom faste givere): kr 41.451,-, som er snaut 15% av alt vi får inn i Norge.
Årsmøtet ble arrangert den 1. september på Feen bedehus i Stokke, med besøk av Roxana Choque.
Det er 33 faste givere som gir alt fra 100,- til 2500,- kr. pr måned. I tillegg er det noen som gir et beløp av og til.

ØKONOMI:

Måned
Inntekter NOK
Utgifter BOB
Veksling
Januar
         18.550
11.373,85

Februar
          19.850
12.453,59
1USD = 7,70 NOK og 6,96 BOB
Mars
          18.500
18.137,71

April
          23.700
14.635,39

Mai
          20.950
21.629,22

Juni
          29.891
23.327,79

Juli
          20.000 
16.430,19

August
          26.404 
17.060,09

September
          24.560
22.784,68

Oktober
          19.400
19.944,15

November
          21.300 
27.478,76

Desember
          36.643
  50.202,07

Total
        279.748
255.457,49
1USD = 8,70 NOK og 6,96 BOB

Dette gir en gjennomsnittsinntekt på kr. 23.312,- pr mnd.
255.457 BOB tilsvarer rundt 300.900 NOK med en gjennomsnittskurs på 1USD = 8,2 NOK. Dvs et underskudd på 21.152 NOK.

BOLIVIA:

Elever: 40 barn og unge. Arbeidet har fortsatt som tidligere med lekser, læring og ernæring. Lek er blitt innført på en mer pedagogisk og tilrettelagt måte. Elevene trenger generell stimulering, gleder og variasjon i tilværelsen. Det ble ordna plass til et lite bibliotek der elevene kunne sette seg ned etter leksetid med å lese, spille spill eller legge puslespill.

Foreldre: Barn og unge fra 17 familier skrev seg inn i 2018. Foreldremøter ble arrangert nesten hver måned med ulike temaer. Det var utflukt for hele familien den 29. April.

Ansatte: 11 personer: En leder, fire lærere, en vedlikehold og med verkstedet, tre på kjøkkenet, en regnskapsfører og Roxana som hadde varierende oppgaver og som hadde permisjon fire måneder i året.
Vi ansatte en ny leder fra 1. Mai. Hun skulle ha det overordna ansvaret for administrasjon, planer, pedagogikk, økonomi og videre utvikling av senteret i forhold til myndighetene. Hun hadde store kunnskaper og mye å bidra med på mange områder, men fungerte ikke helt etter våre visjoner og måte å arbeide på. Hun avsluttet sitt arbeid i ”Dråpen” i desember.

Infrastruktur: Det ble skifta tak – blikkplater - over kontoret og kjøkkenet. Det er videre behov for vedlikehold i året som kommer.

Verksted: Periodisk aktivitet i verkstedet.

Den store hendelsen som prega hele året var elva som gikk over sine bredder i februar og tok med seg veier, bygninger, biler og brua. Fem mennesker omkom og senteret ble brukt til nødhjelp og utdeling av nødvendige produkter. Vi hadde også en sentral plass i hjelpearbeidet med midler som kom inn i Norge.

Styret takker alle bidragsytere som gjør dette arbeidet mulig. Dere er med på å gi barn og unge nye muligheter i livet som de ellers ikke ville fått.