mandag 29. juli 2013

Ferie i Norge

Da var norgesoppholdet over og jeg ser tilbake på to fine måneder med mye natur, venner og familie. Takk til alle dere jeg traff og gjorde tida så fin som den ble. Her kommer noen bilder fra Norge, det er da et vakkert land vi bor i.

Båtkortesje i Sandefjord St. Hans





Maihaugen




Finnmark





Sommernatt i Finnmark



tirsdag 2. juli 2013

Årsmøte 2013

Legger ut et lite referat fra årsmøte vi hadde for litt siden.

Årsmøte for Dråpen 2012.
Den 1. juni 2013
Møtet blei holdt på Betel, Feen.

Valg av dirigent: Nina Nøvik
Valg av referent: Laila Korsvik
Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll: Heidi Toverud og Irene Bondahl.
12 personer møtte opp

Årsberetningen var levert ut sammen med innkalling til årsmøte så Toril tok en uformell gang gjennom hva som har skjedd i 2012.
Hun startet med å vise lysbilder og fortalte hva hver enkelt av personalet gjør og litt om deres utdanning.
Hun har ca. 10 deltidsansatte med forskjellig bakgrunn fra husmødre til lærere / -studenter.
Det siste året har det vært stort fokus på ernæring og tannhelse ved tidsavgrenset ansettelse av en ernæringsfysiolog og et besøk av en tannlegestudent. Vi satser på å øke bevisstheten på riktig mat for både elevene og familiene.
Ernæringsfysiologen som også er lege vil holde jevnlig kontakt med prosjektet og følge opp hver enkelt elev og gi råd.
Det er blitt startet forskjellige aktiviteter for å inkludere foreldrene, bl a kerrmesse, (matlaging og salg), dugnader, møter, strikkeklubb med mer.
Det er viktig at foreldrene blir en del av miljøet, at de føler seg deltagende og at de har et nettverk rundt seg.
Et bilverksted er blitt satt opp i hjørnet av tomta, dette for å gi aktiviteter til ungdom som faller ut av skolesystemet av en eller annen grunn. Og for å hindre at de kommer inn i negative ungdomsgrupper. Vaktmesteren er med i lokalt vellag og kjenner de aller fleste familiene i nærheten og dermed kan finne de som trenger mest hjelp.
Til slutt håper vi det vil bringe inntekter til prosjektet, men fortsatt mangler vi mye verktøy.

Regnskap:
Vi har så vi klarer oss bra til drifta.
De største utgiftene er matvarer og lønn, hhv 35.976 bol (1 bol er ca en svensk krone), og 85.052. De totale inntektene i 2012 var på 191.175 bol.
Resultatet blei ca. 5000 i minus. Dette er grunnet tidspunkt for overføring av midler til Bolivia og virkeligheten er at det er et lite positivt resultat i 2012.

Valg: Alle tok gjenvalg.
Leder Nina, nestleder Jørn, kasserer Laila , styremedlem Hege og Lene

Toril hadde med seg varer fra Bolivia på årsmøte og det blei solgt for over 2000 kroner. Det var veldig bra. Personalet og foreldre hadde strikket for å selge her i Norge, som Toril tok med seg. Da får de noen kjærkomne inntekter på det.
Ellers blei det foreslått at Toril skulle sende en artikkel til Vestfoldblad for å få mer blest om prosjektet og forhåpentligvis flere givere.
Til slutt snakket vi om hvor vi kunne søke for å få penger til verktøy som står øverst på prioriteringslista nå, før møtet blei avsluttet og Nina takket alle for oppmøtet.
For “Dråpen” Laila Korsvik


------------------------                                                                            --------------------------
Sign                                                                                                   sign