mandag 16. august 2021

Innkalling til årsmøte

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DRÅPEN!

Søndag den 5. september 2021 kl. 14.00 – 16.00 på Feen Bedehus i Stokke.

 

Grunnet verdenspandemien har Roxana ikke hatt mulighet til å reise til Norge dette året, men hun hilser så mye og takker alle på årsmøtet og alle som er bidragsytere til arbeidet i Bolivia.

Dagsorden:

Sak 1 – Åpning/konstituering

Sak 2 – Godkjenne:

a)    Dagsorden

b)    Valg av dirigent

c)     Valg av referent

d)    Valg av to representanter for underskrift av protokoll

Sak 3 – Årsberetningen

Sak 4 – Regnskap for 2020

Sak 5 – Økonomi og situasjonen i 2021.

Sak 6 – Innkomne saker og forslag.

Sak 7 – Valg

Sak 8 – Avslutning

 

Dersom noen har saker eller forslag til drøfting, kan de sendes til: Nina Nøvik: ninovik@online.no innen 29.08.2021.

Utenom årsmøtesaker blir det kaffe, kaker, utlodning, god prat og muligheter for informasjon om dagens situasjon i Bolivia.

 

NB! Vi holder smittevernreglene. Ta gjerne med kopp!

VELKOMMEN!

 

Årsrapport 2020 Dråpen

 

ÅRSRAPPORT DRÅPEN 2020

 

Året 2020 ble et år preget av pandemien Covid 19 både i Bolivia og i Norge.

STYRETS AKTIVITET:

Vi hadde tre styremøter i 2020, i tillegg til en lørdag med idebriefing til å lage hjemmeside. Årsmøtet ble holdt på Feen Bedehus den 25.10.2020.

 

ØKONOMI OG REGNSKAP:

Det er rundt 30 faste givere som bidrar med rundt 13.000 kr i måneden. Dette utgjør omtrent halvparten av det totale budsjettet. Andre beløp kommer fra søndagsskole, Stokke bygdekvinnelag, Land Rotary, Øre menighet, enkeltpersoner som gir bidrag av og til o.a. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert markedsdager på Bokemoa i Stokke. Vi hadde utlodning på årsmøtet i september og på facebook før jul. På facebook før jul, kom det inn snaut 20.000 totalt, da de fleste tok lodd i tillegg til at noen bare ville gi en gave. Vi solgte fire pledd med et overskudd på 4900 NOK. Det ble ingen reise til Bolivia for Toril, ei heller Norgestur på Roxana. Nå ligger det flere pledd i Bolivia og venter på å bli hentet til Norge.

 

Inntekter på konto i Norge:

Måned

Inntekter

2019

Inntekter 2020

Merknader 2020

Utgifter i Bolivia BOB

Overført fra Norge i NOK

Januar

20.400

17.701,25

 

11.471

50.000

Februar

11.500

12.685,00

 

21.237,83

 

Mars

17.750

13.260,00

 

15.885

 

April

13.950

21.010

+ 10.000 fra sparekonto

887

50.000

Mai

19.759,37

17.107,87

 

24.362

 

Juni

36.020

16.096,50

+ 10.000 fra sparekonto til bord og benker til elevene.

16.538

 

 

60.000

 

Juli

25.106,73

16.685

 

14.079

 

August

27.139

14.452,50

 

14.555,97

 

September

23.056

32.579,12

+ 45.000 fra sparekonto til vedlikehold.

15.170,76

60.000

35.000

Oktober

16.905,50

17.541,75

 

16.657,47

 

November

17.350

31.249,84

 

25.031

50.000

Desember

33.686.79

39.844,04

 

46.550,06

40.000

1 USD = 8,60 NOK

Totalt

262.603,39 NOK

250.212,87

NOK

65.000 NOK

222.407,09 BOB

345.000 NOK

 

Saldo 31.12.2019: 76.364,38

Saldo 31.12.2020: 46.457,25                        

Betalte omkostninger bank: 1670 NOK.       

Totale utgifter i Bolivia: 222.407,09 BOB, som tilsvarer ca. 285.952 NOK med en kurs på:

1 USD = 7 BOB

1 USD = 9 NOK           

Oppsummering

Inntekter Norge

Sparekonto i Norge

Utgifter Bolivia, drift

Utgifter i Bolivia, vedlikehold

Saldo

250.212 NOK

 

 

 

250212

 

 

224.952 NOK

 

 25.260

 

65000 NOK

 

 

90.260

 

 

 

61.000 NOK

29.260 NOK

 

Saldoen på 29.260 NOK er den samme summen av differansen mellom saldoene fra 31.12.2019 og 31.12.2020. Den summen ligger i de 345.000 NOK som er overført til Bolivia.

Totale utgifter i Bolivia: ca. 285.952 NOK

Utgifter til vedlikehold og oppussing av infrastruktur på senteret: 47.504 BOB = ca. 61.000 NOK.

Inkludert i regnskapet er 10.000 NOK øremerket operasjon Juan Ticollano Guzman, i tillegg til noen mindre gaver til familien.

I 2020 er det kommet inn rundt 12.000 NOK mindre enn i 2019. Selv om det har vært mindre aktivitet har personalet fått lønninger hele året og det er lønninger som er den største utgiften. I tillegg hadde vi i 2019 en inntekt i Bolivia på bilverksted og foreldrebetaling som også er uteblitt dette året. Budsjettet kalkulerer med litt over 300.000 NOK i inntekter i året, inkludert foreldrebetaling og bilverkstedet.

Lønnsutgifter i måneden ligger på omtrent: 12.000 BOB = ca. 15.500 NOK. Gaveinntektene dekker ikke alltid månedsbeløpet på lønnsutgifter. I tillegg kommer faste utgifter, matvarer og annet.

 

ARBEIDET I BOLIVIA:

I Bolivia ble det et annerledes år. Pandemien stengte hele samfunnet en periode og skolene var stengt fra midten av mars og ut året. Vi holdt stengt fra midten av mars til september. Da åpnet vi og hjalp elever til å fullføre skoleåret sitt. Da var senteret åpent alle dager og både formiddag og ettermiddag. Grunnen til det var at så få personer som mulig skulle være til stede samtidig. Det fungerte bra. Det ble gjort en kjempejobb av lærerne på slutten av året. De fikk alle elevene gjennom året slik at de er best mulig rustet til den dagen skolene åpner for fullt igjen.

Tiden etter full nedstenging og før elevene kom tilbake ble brukt til oppussing og vedlikehold av bygninger. Maling, flislegging, tak og vegger fikk seg et stort ansiktsløft. Dette var det hele personalet som sto for. Resultatet ble veldig bra har jeg fått rapport om.

Ledelsen, lærere og kjøkkenpersonalet var det samme som sist år og fungerte fint.

Ut ifra omstendighetene grunnet pandemien, og mye vondt som følge av den, ble det et godt gjennomført år både i Bolivia og i Norge.

 

Stokke august 2021

Toril Korsvik

onsdag 28. april 2021

Boliviabrev april 2021

 

                                                                                                       Stokke april 2021

Kjære dere alle sammen!

Året 2020 var et krevende år i hele verden, så også i Bolivia. I tillegg begynte det nesten like krevende i 2021 i forhold til pandemien. Når skolene startet i begynnelsen av februar, begynte elevene å gå på skolen på deltid. Det vil si at de var der noen timer eller noen dager hver seg slik at det ikke skulle bli for mange der av gangen. Dette har ført til at elevene har fått mye lekser med seg hjem, mye mer enn vanlig. Leksene er i tillegg stoff som nesten ikke er gjennomgått på skolen. Da kan det bli vanskelig for mange å henge med å forstå alt som skal læres. Senteret vårt er nærmest gjort om til en skole, der undervisning står i fokus. I tillegg til at elevene har hull i lærdommen sin blir dette en stor oppgave. Det betyr at de som jobber på leksehjelpa vår gjør en kjempejobb med å få elevene til å henge med. Grunnen til at de kommer til oss er jo fordi foreldrene ikke har mulighet til å hjelpe dem hjemme med det de trenger.

Vi har åpent tre dager i uka, av grunner som økonomi og at foreldrene ikke skal miste hele ansvaret for sine barns skolegang. Det jobbes godt på senteret og behovene er stort.

40 elever er skrevet inn på leksehjelpa og det er flere som ønsker å delta. De aller fleste har vært der i flere år, men noen få er også nye. I tillegg er det noen som har kommet tilbake etter noen år utenfor leksehjelpa. Foreldrene følger opp og er fornøyde, men de ønsker hjelp hver eneste dag og at elevene klarer å gjøre leksene ferdige. Noen ganger blir ikke elevene ferdige med leksene sine mens de er hos oss. Grunnen til det er ofte at de har hull i lærdommen sin og må lære noe annet før de kan lære det de har i lekse. Dette tar tid og er en prosess som kommer an på hvordan barnet jobber, hva det forstår og hvordan det har det.

Skoleåret begynte første uka i februar. Vi startet opp samme uke, med ny daglig leder. Hun heter Sulema, er psykolog og har jobbet for oss tidligere. Etter prøveperioden på tre måneder har Sulema sagt opp og vi har fått inn en annen leder som har en del mer erfaring. Hun heter Magali og har jobbet i slike prosjekt før. Hun har drevet et prosjekt med gatebarn og leksehjelp. Det å jobbe med hester og sprangridning var en del av prosjektet med gatebarna. Et spennende prosjekt som virket veldig bra, men som de måtte avslutte. Hun er også vant til å samarbeide med nordmenn. Magali sier hun vil starte jobben hos oss med å prate med hver enkelt av de ansatte. Dette for å bli kjent og få kunnskap om deres erfaringer og opplevelser i prosjektet. Det ikke så heldig med mange skiftninger, men å finne en som er god til å lede er ikke så lett alltid, men fordelen er at det er flere personer som har jobbet på stedet i flere år og som kjenner til måten å jobbe på.

Prosjektet fungerer godt til tross for vansker i samfunnet og andre utfordringer. Utfordringer vil det alltid vil være der det jobbes med mennesker. Til nye lesere kan jeg informere om at senteret ligger i utkanten av Cochabamba by som ligger midt i Bolivia. Byen ligger på omtrent 2600 moh og har et av de beste klimaer i Bolivia. Området har en befolkning med innflyttere fra fjellene og mindre landsbyer. Etter hvert er det også flyttet inn folk fra mellomklassen. I Bolivia kan vi se fattig og rik bo side om side, i tillegg til noen områder med bare rike eller bare fattige. Elevene som er med i leksehjelpa, kommer fra familier med små ressurser, økonomiske, sosiale og personlige. Mange lever fra hånd til munn der de har jobb i korte perioder. Det er mange som har slitt ekstra økonomisk nå i denne pandemitida.

Elevene kommer til senteret etter skoletid, ca kl. 13.00. Da begynner de med en økt med læring/innføring i bibelhistorie og fortellinger, eller verdier som er viktige i livet. Etter det får de middag som to damer har tilberedt hele formiddagen. Så er det litt pause og lek før de begynner med leksene. Elevene er delt inn i fire grupper i hvert sitt rom og med hver sin lærer. Gruppene er delt inn etter alder. Etter bortimot halvannen time med lekser og annen læring de har behov for, får de et lite måltid av frukt, havregryn, youghurt el.l. Deretter er det en lærer som har ansvar for et opplegg med lek og læring av ulikt slag, det kan være samarbeidslæring gjennom lek, instruksjon av judo, spørrelek e.l. De som ikke er ferdig med leksene fortsetter med det. Elevene går hjem ca kl. 17.00.


I tillegg daglig liv og leksehjelp, har vi kontakt med et legesenter og tannlege. Vi har en liten kjøkkenhage der elevene har ansvar og vi har et lite bilverksted. Bilverkstedet drives av en bilmekaniker som også har ansvar for vedlikehold av hus og bygninger på tomta. Bilverkstedet skal gi noen inntekter til leksehjelpa i tillegg til at ungdom kan få praktisere og lære noe utenom den teoretiske skolen. 

                                                  I gata vår, rett utenfor porten.

I høst var det noen av dere som gav ekstra støtte til Juan. Han er nabo til senteret vårt, har seks barn der fire av dem har vært med i leksehjelpa tidligere. Fire av barna er nå ferdige med grunnskolen og tre av dem har flyttet hjemmefra. Juan hadde ei tå som var blitt betent etter en ulykke. Han måtte operere raskt. Det viste seg da at han hadde kreft, en krefttype som er sjelden og som det ikke fantes behandling for i Bolivia. Etter operasjonen var han optimistisk, fikk hjelp fra et helsesenter der de gav han naturmedisin. Han opplevde framgang og begynte å jobbe så smått. Etter hvert ble han dårligere. Nå, tidligere i april, fikk jeg melding fra Bolivia om at kreften hadde spredt seg til flere av de indre organene. Nå er han veldig dårlig og legene sier det ikke er mer de kan gjøre. Dette er veldig trist og dårlige nyheter. Mange av naboene har stilt opp for familien. De har bidratt med det de har hatt muligheter til av fysisk hjelp, middag og penger. De har også begrensede ressurser, men i slike tilfeller hjelper de hverandre med det de kan. Tusen takk til dere som støttet operasjonen og familien generelt, Juan er veldig takknemlig for det. Takk for at dere gav han en mulighet til å klare seg.

Vi jobber nå med å få til en hjemmeside. Vi er mottakelige for ønsker, tips eller ideer til denne hjemmesiden. Vi ønsker den skal bli enkel og informativ. Mer informasjon om dette kommer.

Den norske krona har styrket seg i det siste. Det betyr at vi får mer igjen for det vi overfører til Bolivia og det er en positiv utvikling for vår økonomi. Takk til alle som gir og støtter oss år etter år og gang på gang. Tusen takk til alle de nye som tror på arbeidet vi gjør. En liten dråpe i et stort hav av bidrag til ønsker og drømmer for mange unges framtid. Vi tror på en bedre verden!

Mange hilsener fra La Gotita, Dråpen v/Toril Korsvik

Facebook: Dråpen La Gotita                       www.boliviadraaper.blogspot.com        

Gavekonto: 1506.23.89726                        Vipps: 564430

lørdag 19. desember 2020

Julebrev 2020

Stokke, desember 2020

Kjære alle sammen!

Året 2020 har vært et år med gleder og sorger, der pandemien har satt sitt store preg på hele tilværelsen. Og for første gang i min tid opplever jeg at hele verden har en felles fiende. Noe som gjør at alle er inkludert, ingen blir fritatt om det gjelder fattig eller rik, religion, kultur, land, styresett eller annet. Bolivia er intet unntak, det har vært hardt rammet av viruset med mange døde og enda flere syke. Jeg kjenner noen som er døde og jeg kjenner noen som er blitt friske etter koronasykdom. Landet var nedstengt med portforbud i ca tre måneder. Da klarte ikke folk det lenger, de trengte jobb og de trengte mat. Pandemien økte i omfang hele denne tiden, også selv om landet var nedstengt. Folk har ikke tillit til myndighetene på samme måte som vi har, heller ikke til helsevesenet. Så mange ble hjemme uten å kontakte lege og mange gikk ut til tross for portforbud. Mange ble syke, mange ble smittet, mange døde hjemme og kapasiteten i helsevesenet var sprengt. I tillegg gikk det mot vinter i landet som naturlig bidrar til mye influensa og forkjølelse.

Cochabamba har mange innflyttere fra landsbygda, innflyttere som håper på jobb og et bedre liv i byen. Flere av dem som kommer til senteret vårt, har sin opprinnelse på landsbygda. Da landet stengte ned var det flere av «våre» familier som reiste «hjem» til fjella og landsbyen der de opprinnelig kommer fra. Der hadde de hus, slektninger, en potethøst og noen dyr de kunne leve av.

Senteret vårt med leksehjelp stengte sammen med skolene i midten av mars. Elevene hadde alle bøkene sine, der de jobbet og lærte så godt de kunne hjemmefra. Noen hadde daglig og ukentlig kontakt med lærer gjennom internett eller telefon, og noen hadde svært lite kontakt med lærer. Uansett ble læringseffekten liten for de fleste. Så åpnet leksehjelpa i begynnelsen av september, og de som var innskrevet kunne komme tilbake. Skolene forble stengt og var det ut hele året. Det betyr at i Bolivia har de nå gjennomført et skoleår med 1 ½ måned vanlig skole og resten hjemmeskole. Myndighetene bestemte at skoleåret skulle gjelde uansett hvor mye læring elevene hadde hatt tilgang til i løpet av året. Da senteret åpnet igjen, ble elevene organiserte i flere mindre grupper som de fordelte gjennom hele uka. I tillegg tok de i bruk både formiddagen og ettermiddagen. Dette for at det skulle være færrest mulig til stede av gangen. Smittevern tok de på alvor med munnbind, vasking av felles areal, vasking av hender og antibac. Roxana har fortalt at hun jobbet med de yngste elevene for å få dem til å lære å lese, slik at de kunne fortsette i 2. klasse når de begynner igjen utpå nyåret. Hun har sagt at det var et intenst arbeid for å følge opp hver enkelt elev. Hun opplevde også at elevene var veldig motiverte for å lære, det gjaldt alle elever, fra 1. – 12. klasse, som kommer til leksehjelpa. Foreldrene har også fulgt opp veldig godt, med å bringe og hente, og om det var noe de kunne hjelpe til med enten på senteret eller hjemme med elevene. Det virker som om motivasjonen for utdanning har økt i denne situasjonen. Roxana har oppnådd målet sitt med å få alle til å knekke lesekoden, det er veldig bra.

Elevene har vært mye hjemme dette året, uten skole og andre aktiviteter. Det kan man bare forestille seg hvordan kan være for en ungdom. I september satte Secundino dermed i gang kurs i bilmekanikk, elektronikk og litt bilkjøring for unge mellom 12 og 18 år. Han delte dem i to grupper på mellom 7 og 10 deltakere i hver gruppe. Det var flest jenter som deltok og de viste større interesse og motivasjon enn guttene. Det viste seg også til slutt at jentene fikk størst utbytte og lærte mest. Secundino sa til meg etterpå at det var flere som spurte underveis i kurset om å få å skrive seg inn, og de som deltok ønsket nye kurs. Kurset varte fra begynnelsen av september til midten av desember en dag i uka for hver av gruppene.

Økonomien har vært vanskelig dette året. Vi har fått inn de faste beløpene, men lite fra arrangementer og ekstra gaver, noe vi også er avhengige av for å få balanse i regnskapet. I Bolivia har bilverkstedet vært stengt i en lang periode, da ingen fikk kjøre bil mens landet var stengt. Etter at det åpnet hadde folk ikke råd til å reparere bilene sine. Kermesse fikk de heller ikke arrangert i år. Vi hadde et lotteri på facebook nå før jul her i Norge, som bidro til gode inntekter i tillegg til at noen ga en gave utenom. Dette setter vi stor pris på og var kjærkomment for at de siste utgiftene skulle bli dekt. Personalet har fått vanlig lønn hele året, de ble ikke permitert. Det betyr at når lønninger er på rundt 70 % av regnskapet er det ikke mye vi har spart inn i Bolivia selv om senteret har holdt stengt en periode.  

På min mail får jeg stadig Bistandsaktuelt, et «magasin» på nett der de skriver om ulike behov og nyheter i verden. Artikkelen under fikk jeg nå i dag.

Redd Barna: Pandemien vil føre til at millioner av barn rammes av sult (bistandsaktuelt.no)

Ernæring merker vi er viktig for de elevene og familiene vi har med å gjøre. Det de får på senteret hos oss er kanskje de eneste fullverdige måltidene de får i løpet av uka. Vi har og har hatt elever som er underernærte fra tidlig alder, noe de ikke klarer å ta igjen seinere.

Juan, mannen som vi hjalp for å amputere ei stortå og hvor det viste seg hadde kreft, er optimist. Han får en alternativ behandling fra et helsesenter der de vil prøve ut medisiner med ulike mineraler. Han blir fullt godt opp og alle medisiner er gratis for han som en hjelp til familien. Vi håper på det beste. Det eneste han ønsker nå er å få begynne å jobbe igjen. Pengene som er kommet inn til familien blir brukt til de viktigste dagligdagse ting, da sparepengene er brukt opp.

Tusen takk for alle bidrag, støtte, gaver, delinger og gode ambassadører. Dråpen – La Gotita er avhengig av dere for at senteret skal kunne fortsette. Vi håper på et godt år i 2021 og ønsker dere alle: EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

«Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig frelser født».

Vennlig hilsen alle oss i Dråpen i Norge og La Gotita i Bolivia v/Toril Korsvik

Gavekonto: 1506.23.89726

Vipps: 564430

Facebook: Dråpen "La Gotita" | Facebook

Blogg: www.boliviadraaper.blogspot.com
tirsdag 17. november 2020

Stiftelsen Dråpen!

 

STIFTELSEN «DRÅPEN»

«DRÅPE FOR DRÅPE SKAPER VI EN BEDRE VERDEN»

Hvem: «Dråpen» er en stiftelse som ønsker å bidra til at barn og unge i Bolivia får større muligheter til utdanning. «Dråpen» ble registrert i Brønnøysundregisteret i januar 2009, navnet henviser til at mange små drypp vil gi varige forandringer. I Bolivia er det for tida ni ansatte på deltid med å lage næringsrik mat, hjelpe til med lekser og annet de strever med på skolen og gi de muligheter til lek og spill. Det er kontakt med et helsesenter der de får oppfølging av helse og tannhelse.

Hva: Et senter i utkanten av Cochabamba i Bolivia barn og unge får lekse-, læring- og ernæringshjelp. Området har en befolkning som hovedsakelig kommer fra landsbygda og fjella. Foreldrene har lite eller ingen utdanning, flere har ikke fullført grunnskolen og noen er analfabeter. Noen av foreldrene snakker bare det opprinnelige språket som i dette området er quechua, noe som skaper vansker for ungene på skolen. Elevene kommer direkte til senteret etter skoletid tre dager i uka. De får middag som er hovedmåltidet på dagen, så leker de litt før de går i gang med lekser og annet de trenger å jobbe med. Før de går hjem etter tre til fire timer får de frukt eller kornblandinger med melk eller yoghurt.

Foreldrene er viktige, de må være med på foreldremøter, dugnader, utflukt, de får besøk hjemme og andre ting. Foreldrene betaler 15 bolivianos i måneden – noe som tilsvarer rundt 19 NOK. Dette for at foreldrene skal bidra litt til sine egne barn og at de tar leksehjelpa på alvor.  Er det mange søsken og små ressurser gis det rabatt. Noen foreldre kan også jobbe hos oss med forefallende arbeid i stedet for å betale dersom de har små ressurser. Alle elevene må registreres og skrives inn av foreldrene hvert år. Foreldrene skriver under på en kontrakt.

Hvorfor: Det sies at Bolivia er det fattigste landet i Sør Amerika. Offentlig skole er gratis, men foreldrene må betale skoleuniform, bøker og alt av materiell de bruker på skolen. Det er eksamen og karakterer fra 1. klasse og det er lite eller ingen ekstra hjelp til de som strever faglig på skolen. Hjemmene er preget av små ressurser, det er alkoholbruk, vold, mye jobbing slik at barna blir gående hjemme aleine mye av tida og foreldrene har få muligheter til å hjelpe barna sine med skolearbeid. De fleste foreldre drømmer om at barna deres skal få et bedre liv enn de selv har hatt. I løpet av tiden vi har drevet ser vi at elevene forbedrer karakterer, forståelse og modenhet.

Bilverksted: Med økonomisk hjelp fra en stiftelse i Nederland, som har kontakter i Sandefjord, er det bygd opp et lite bilverksted i enden av tomta. Det er helt avgrensa med mur og gjerde slik at det er skjerma for ungene i leksehjelpa.  Den første bilen kom inn til reparasjon mai 2014. Den ansvarlige for dette er en bilmekaniker som har jobba i prosjektet helt siden starten i 2008. Målet er ungdom som sliter med motivasjonen på skolen, litt praktisk arbeid der de ser at teoretisk lærdom er viktig, og at noe av inntektene kan gå til drifta av leksehjelpa.

Økonomi: Vi har et årsbudsjett på i underkant av 300.000 NOK. Dette dekker utgifter til drift av leksehjelpa med matvarer, ekskursjoner, lønninger, materiell til bruk i leksehjelpa, noen leker, bøker, skrivesaker, vi har en sandkasse og en ballbane og faste utgifter som strøm, vann, telefon og internett.

Nå i tida med Covid 19 over hele verden har behovene blitt større og inntektene mindre. I Norge har det kommet inn 40.000 kr mindre i 2020 enn i 2019 i løpet av de ti første månedene av året. Selv om utgiftene i Bolivia også har vært mindre dette året ligger vi omtrent 10.000 i underskudd til nå. Vi trenger nå sårt flere inntekter for å fullføre året.  

Økonomisk støtte kan sendes til:

Kontonr. 1506. 23. 89726

Vipps: 564430

Takk for at du leste dette og takk for god støtte!
Vennlig hilsen «Dråpen» v/Toril Korsvik

Blogg: www.boliviadraaper.blogspot.com

E-post: torilk@yahoo.no

torsdag 12. september 2019


Årsmøte i Dråpen!

Lørdag den 21. september 2019, kl 14.00 på Feen Bedehus i Stokke.
Dagsorden:
-         Det blir vanlige årsmøtesaker med rapport, valg og økonomi fra 2018.
-         Roxana og Toril viser bilder og fortelle fra ståa i Dråpen i 2019.
-        Utlodning til inntekt for Dråpen.
-         Kaffe, te og noe å bite i.
 

VELKOMMEN!