mandag 27. oktober 2014

Referat fra årsmøtet


Referat fra årsmøte i Dråpen, 21. september 2014.
Hvor: Betel Feen, Stokke.
Til stede fra styret: Laila Korsvik, Lene Vårum, Jørn Toverud, Nina Nøvik og Hege Falkum Arboix
Antall til stede totalt: 19.

Sak 1:
Åpning ved Nina Nøvik.

Sak 2:
Godkjenning av:

        Representantenes fullmakter
        Dagsorden
        Valg av dirigent; Nina Nøvik
        Valg av referent; Hege Falkum Arboix
        Valg av to representanter for underskrift av protokoll; Laila Korsvik og Toril Korsvik.
Sak 3:
Årsberetning.

Toril Korsvik informerer. Hun forteller at året til nå stort sett har vært bra, men med noen bølgedaler.
Noe av det mest positive er at foreldrene forteller at barna tar mer ansvar hjemme!
        Barna er delt inn i fire grupper etter alder. Det har blitt kuttet ned til 25 barn, de som trenger det mest.
De blir kontrollert av lege tre ganger i året med tanke på underernæring/feilernæring. De underernærte får ekstra olje i maten.
De går til tannlegen en gang i året, og det er tannpuss hver dag hos Dråpen.

        Personalet. I fjor var det en del turbulens, men etter et lite oppgjør har det blitt mye bedre i år. Det er 13 ansatte.
        Foreldrene kan tidvis være en utfordring. De har stort sett lite utdanning og kommer fra landsbygda. Generasjonsforskjellene blir store. Foreldrene er analfabeter og snakker ofte bare quechua, mens barna kan både lese, skrive og snakke spansk. Dette kan føre til at det er barna som styrer hjemme i stedet for foreldrene.
Det er barn fra ni familier, hvor det er bl.a. to enkemenn og to alenemødre. Fem mødre kan ikke lese eller skrive, og to fedre kan ikke dette.
Sak 4
Regnskap/økonomi
2013 var er godt år, men mange av de ansatte sluttet i dette året, noe som førte til mange ”sluttpakker”. Disse har blitt delt ut gradvis i 2014 (i Bolivia er det en lov som sier at når man slutter i en jobb har man krav på en månedslønn per år man har jobbet et sted). I tillegg har myndighetene pålagt bedrifter å betale ut enda en månedslønn til sine ansatte i desember (i tillegg til de to som var kravet fra før). Det vil derfor fra og med 2014 bli budsjettert med å betale ut fire månedslønner per ansatt i desember måned.

Bilverkstedet har kommet i gang. Det er en mekaniker og en hjelper som jobber der. Fra mai har det stadig kommet flere biler inn til reparasjon. Det er ønske om å kjøpe en container til å lagre redskaper i. Visjonen er at verkstedet skal vokse, og at det etter hvert kan flytte til et mer sentralt sted. Overskuddet skal gå til leksehjelpen hos Dråpen. I tillegg er det ønskelig at noen av barna skal få prøve seg på verkstedet, og at man etter hvert kan få til et samarbeid med et institutt slik at man kan ha lærlinger der som kan ta fagbrev.
En annen visjon er å starte et bakeri med utsalg.

Sak 5
Budsjett for 2014
Per 31. august har det kommet inn ca 20.000 kr mindre enn fjoråret. Men pga gaver fra i fjor, finnes det kapital til drift i år. Det er kalkulert med at det må brukes mer i år enn det som kommer inn, p.g.a. økte lønnsutgifter (se under sak 4, regnskap).

Den største utgiftspost er lønninger, andre utgifter er drift av bil, mat, skrivesaker, leker, elektrisitet, internett, administrasjon og advokatutgifter (grunnet et svært byråkratisk system i landet).
Planer for 2015 er bl.a. å øke antall barn noe, og å la mekanikeren kun jobbe på verkstedet (ikke som leksehjelper). Trolig vil inntektene og utgiftene jevne seg noe mer ut sammenliknet med 2014.

Sak 6
Innkomne saker.
Ingen innkomne saker.

Sak 7
Valg av nye styremedlemmer.
Jørn og Nina trekker seg etter flere år i styret.

Heidi Toverud og Anja Jørgensen velges til nye styremedlemmer ved akklamasjon. Deres verv i styret vil bli valgt ved første styremøte etter årsmøtet.
Sak 8
”Småting”/Info

        Toril selger ullpledd som er strikket av kvinner i området. Det er bare å ta kontakt med henne hvis noen flere ønsker å bestille.
        Toril informerer om planer om å organisere en rundtur i Bolivia. Hun sender ut et detaljert tilbud etter hvert.
        Toril bruker Handelsbanken, som hun er godt fornøyd med. Hun prøver å forandre kontoeier fra henne selv til Dråpen.