torsdag 12. september 2019


Årsmøte i Dråpen!

Lørdag den 21. september 2019, kl 14.00 på Feen Bedehus i Stokke.
Dagsorden:
-         Det blir vanlige årsmøtesaker med rapport, valg og økonomi fra 2018.
-         Roxana og Toril viser bilder og fortelle fra ståa i Dråpen i 2019.
-        Utlodning til inntekt for Dråpen.
-         Kaffe, te og noe å bite i.
 

VELKOMMEN!
Augustbrev 2019


August 2019

Kjære dere alle sammen!

Det går mot vår i Bolivia, en vår der varmen kommer tilbake etter en tørr vinter med sol om dagen og kulde om kvelden. Det er store temperaturforskjeller mellom sol/skygge og dag/natt på den tiden av året. Den tørre lufta gjør at det er mye støv, som med litt vind kommer inn og legger seg alle steder. Knasing av sand mellom tenna er ganske vanlig på den årstida.

To unge mennesker er i ledelsen i leksehjelpa nå, der èn er leder og èn har ansvar for regnskapet. Jeg fikk nettopp en melding fra lederen i styret om at begge to er unge og arbeidsomme. De ønsker å praktisere utdanningen sin mest mulig, så de står på. Helga den 8. September skal de arrangere kermesse. Da lager de middager på senteret, inviterer familie, kjente og bekjente og selger til inntekt for leksehelpa. Da er alle engasjerte i arbeidet fra elevene, foreldrene og lærerne til kjøkkenfolket og ledelsen. Dette er mye jobb, men det er også en viktig jobb bl.a. for fellesskapet og at alle bidrar til at senteret fungerer.

Takk til alle dere som har satt inn penger på kontoen vår. De tre siste månedene er det kommet inn mer enn tidligere i år. Det er flere som har økt det månedlige bidraget i tillegg til at det har kommet inn større beløp fra enkeltpersoner og grupper. Som et eksempel kan jeg si at i mai kom det inn: 15.350 kr og i juni kom det inn drøyt 36.000 kr. I juli og august har det kommet inn rundt 26.000 kr i hver av månedene. Inkludert i dette er salg av noen pledd og utlodning på Markens Grøde på Bokemoa i Stokke der vi fikk inn rundt 7500 kr. Dette er kjærkomne midler som vi ikke hadde klart oss uten. Nå må vi lagre opp en liten bunkers for måneden desember da alle ansatte skal få to ekstra lønninger. Dette er viktige bidrag til de som jobber, for de har ingen sosiale goder og ingen syketrygd, de har kun en liten ulykkesforsikring som vi har ordna med. I tillegg sliter vi med en rekordsvak krone. Aldri har den vært så svak som nå, etter at jeg begynte å følge med. I skrivende stund koster 1 USD, hele 9,12 kr. Og da den lokale valuta BOB holder seg stabil, på 6.96, får vi mindre igjen for det vi overfører fra Norge til Bolivia.

Amazonas brenner! Har vi sett i nyhetene i det siste. Bolivia har lang grense mot Brasil.To tredeler av Bolivia er varmt lavland, og en del av dette ligger i Amazonasbekkenet. En del av dette området har også brent den siste tida. Jeg har sett venner og bekjente legge ut på facebook hvordan det brenner og brannmenn som har kjempa for å slukke så godt de har kunnet. Det har virket som nesten en umulig oppgave. Det er vanlig å brenne jorda for å dyrke den etterpå, jeg har sette det mange ganger i fjellsidene utenfor Cochabamba og noen ganger har det kommet ut av kontroll.Vinden kommer på ettermiddagene og folk klarer ikke å stoppe brannene de har tent. Det er trist å se det brenner oppe i fjellsida i mørket og hvordan den brer seg. Brenning av jorda skjedde her i landet også tidligere, men etter hvert som folk lærte andre måter å gjøre det på ble det slutt med brenninga. I Cochabamba har jeg sett kampanjer på tv og plakater i byen om at folk ikke skal sette fyr på utmarka og jeg har sett militæret vandre i områdene for å kontrollere. Når tradisjonen så er å brenne for å dyrke, tar det ofte lang tid å endre dette.  Opplysninger og utdanning til folk også i utkantstrøkaog fjella, er noe av nøkkelen tror jeg. Jeg tror at med utdanning og innsikt kan dette bekjempes og naturen slipper denne påkjenningen. Dette er også noe vi i leksehjelpa snakker om og informerer om til både elever og foreldre. Utdanning er viktig! Informasjon er viktig! Innsikt er viktig for hele verden. Vi henger sammen og det har vi sett i det siste når folk fra  mange steder i verden engasjerer seg i brannene som har foregått i Amazonas den siste tida.

Så vil jeg informere om årsmøtet vårt som vi skal arrangere lørdag den 21. September kl. 14.00 på Feen Bedehus i Stokke. Der blir det tradisjonelle årsmøtesaker i tillegg til informasjon og bilder fra senteret, utlodning og litt mat og drikke. Alle er velkomne! Hvis noen trenger veibeskrivelse ta kontakt med meg, Toril, på tlf 91240659.

Til slutt vil jeg fortelle litt om Carla. Hun er mor til tre jenter som deltar i  leksehjelpa. Da vi for et drøyt år siden trengte et par hender til på kjøkkenet til tider, spurte vi om hun ville jobbe hos oss. Det ville hun. Hun var stille og forsiktig og gjorde det hun ble bedt om. Juana som da var ansvarlig på kjøkkenet lærte henne opp litt etter litt. Etter nyttår 2019 kom hun på jobben med nyvasket hår som var satt opp i en flette, hun var rein og fin i tøyet selv om ikke alt var like helt. I tillegg begynte hun å prate mer, forklare ting, komme med forslag og spørre om ting. Noe som ikke var vanlig fra henne. Roxana spurte hva som hadde skjedd. Hun fortalte at Juana hadde lært henne hvordan hun måtte stelle seg for å komme på jobben og  gjennom denne praten hadde hun lært at hun også kunne si i fra av og til og at det hun sa hadde betydning.

Tusen takk for alle bidrag! Ønsker dere alle en fin høst!
Mange hilsener fra ”La Gotita” i Bolivia og  ”Dråpen” i Norge ved Toril Korsvik.

Gavekonto: 1506.23.89726      
Vipps: 564430  

E-post: torilk@yahoo.no          


mandag 13. mai 2019

Brev april 2019


Kjære dere alle!
Våren er i anmarsj i Norge og høsten er på vei i Bolivia. Regntida er over for denne gang og den gikk rolig for seg. Dog en gang kom gjørma nedover elva etter kraftig regn, men denne gangen holdt det seg nede i elveleiet. Da jeg var i Bolivia i fjor sommer jobbet de med å grave et større leie i elva slik at det skulle bli vanskeligere for elva å gå over sine bredder.

Skoleåret begynte i første uke av februar, samme uke startet vi også opp med leksehjelpa til barn og unge som har det vanskelig på hjemmebane eller på skolen. Noen forandringer ble det i år også. Lederen vi ansatte i mai i fjor fungerte ikke så bra som vi håpet på, så hun sluttet til jul i fjor. Hun som har hatt regnskapet har også sluttet. Hun hadde mye arbeid og jeg hadde håp om at hun kunne komme på besøk oftere enn hun fikk til. Vi har nå innskrenket antall personer i personalet, men de fyller like mange funksjoner som tidligere. Det betyr at lederen vi har nå jobber i tillegg som psykolog, og læreren til de eldste elevene har også ansvar for regnskapet. Roxana som har jobbet hos oss i mange år, har flere funksjoner. Hun hjelper til på kontoret, på kjøkkenet, med handling av matvarer, med elever som trenger ekstra hjelp og med å besøke foreldre og skoler. Roxana har nå kommet til Norge og skal jobbe her i noen måneder. Alle som jobber hos oss dette året har jobbet der tidligere, ingen er helt nye, bare at noen har fått nye roller.

Angelica er leder og psykolog, Gonzalo er lærer for de eldste og regnskapsfører, Carlos og Olga er lærere, Roxana har ansvar for å besøke skoler og foreldre, hun bidrar på kjøkkenet og hun hjelper til med elever som trenger ekstra hjelp eller som er urolige, Eugenia er leder på kjøkkenet og Carla er medhjelper i tillegg til foreldrene og Secundino driver i bilverkstedet.

Vi har nå 40 elever fra 1. – 12. klasse. Den største gruppa er fra 3. til 5. klasse. Det er ingen førskolebarn dette året. Forrige år var det få barn i denne gruppa, så vi fant det for ressurskrevende. Noen utskiftninger i barnegruppa har det også vært, så nye elever må bli kjent med rutiner og regler, og lærere må finne ut hvilket faglig nivå de er på for å hjelpe dem best mulig.

Foreldrene stiller opp mer og mer. I april var de på dugnad der de bl.a. jobbet med grønnsakhagen, høstet og forberedte neste sesong. Jeg fikk noen bilder av grønnsaker og grønne planter som kan beskrives som variasjon over kruspersille, selleriblader og gressløk.

Onsdag den 1. mai reiste elever med foreldrene tradisjonen tro på utflukt til Apote, et sted med basseng frukttrær og gress (ingen har gress å tråkke på hjemme). Det ble en flott dag der foreldrene blir kjent med hverandre, alle bidrar til å lage mat/middag, lederen (psykolog) har en sekvens med foreldrene der de snakker om det å være foreldre, de leker sammen og bader i bassenget. En dag som har blitt en tradisjon for oss og som barn og foreldre ser fram til hvert år.

Siden vi nå ikke har førskolebarn er det rommet de hadde i fjor, gjort om til et bibliotek og en lekeavdeling som består bl.a. av spill, puslespill, lego o.a. Her kan elevene være så mye de vil utenom måltid og leksetid. Hensikten er at elevene skal få et naturlig forhold til bøker og gjerne bli glad i å lese. De færreste av dem har bøker hjemme utenom skolebøkene. Det er viktig at de får trening i å lese. Dett er ikke vanlig i Bolivia å lese skjønnlitteratur, så det er fint å prøve å gi ungene leseglede. Dermed vil de også bli bedre til å skrive og få større leseforståelse.

Det ser ut til å gå bra i Bolivia, de som driver leksehjelpa nå er unge, men de jobber godt sammen med god kommunikasjon, så jeg har tro på dem. Utfordringen er økonomien og det å skaffe nok midler her i Norge. Økonomi er aldri hyggelig å snakke om, men vi ser at pengene som kommer inn ikke er nok til å opprettholde det aktivitetsnivået som er ønskelig. Vi er selvsagt svært takknemlige for alle bidrag som kommer inn, faste og ikke faste, men vi vil også sette pris på kreative ideer om hvordan vi kan øke inntektene.

En liten forklaring på hvorfor det er vanskelig: For det første sliter vi med et underskudd fra både 2017 og 2018, da regjeringen bestemte at de ansatte skulle ha enda en ekstra månedslønn enn normalt i desember, en lønn mer enn vi hadde forventet. For det andre er krona svak og det ser ikke ut til at den er på vei til å styrke seg. Det betyr at alt i NOK blir dyrt i utlandet. For det tredje øker utgiftene i Bolivia da alt stiger der også, fra matvarer til lønninger, via alt det andre vi trenger for å drive et slikt sted. For det fjerde øker ikke inntektene her i Norge tilsvarende utgiftene i Bolivia og vekslingskursen.

Vi har nå fått et nytt kontonummer til stiftelsen. Det er i DNB og er en bedriftskonto. Så når dere setter penger inn på den kontoen er det navnet til Dråpen som dukker opp og ikke mitt navn. Dette skulle vi ha gjort for lenge siden, men bl.a. på grunn av at prosesser med opprettingen av stiftelsen som har tatt lang tid i Bolivia har vi ikke fått det til før nå. Kontonummeret er: 1506.23.89726. Så fikk vi vipps for et par dager siden, nummeret er: 564430. Så håper jeg at giverne kan bytte over til dette kontonummeret. Det gamle kommer til å bli værende en stund enda i en overgangsfase.

På vegne av alle i Bolivia, La Gotita og Dråpen, takker vi alle bidragsytere som ønsker å støtte oss i arbeidet.

Mange hilsener fra ”La Gotita” i Bolivia og  ”Dråpen” i Norge ved Toril Korsvik.

Gavekonto: 1506.23.89726      
Vipps: 564430  

E-post: torilk@yahoo.no          

mandag 25. mars 2019

Årsrapport 2018!


ÅRSRAPPORT DRÅPEN 2018

Vi har drevet jevnt og trutt i året 2018 både i Norge og Bolivia. I Norge består arbeidet i å samle inn penger, styremøter og bistå i Bolivia på ulike måter.

NORGE:

STYRETS AKTIVITET:

Styret har gjennomført tre styremøter og et årsmøte. 
Styret i Norge har jobba for å få inntekter til ”Dråpen” på denne måten:
Toril skrev et brev til Land Lions om støtte, vi fikk 5000,- kr i mai, dette skal gå til nye bord og benker i klasserommene.
Utlodning på Bokemoa i Stokke i Juni der fikk vi innkr. 4991,-.
Årsmøte ble arrangert i september der vi hadde utlodning med en inntekt på kr 3810,-.
Toril hadde et foredrag for Land Rotary i oktober, i desember fikk vi en gave fra dem på 2000,- kr.
I november hadde Toril et foredrag på Fryal skole, der var det mange som tok lodd i lotteriet vårt i november og desember.
Vi arrangerte en utlodning med strikkeprodukter til premier i november/desember. Der fikk vi inn 9150 kr i tillegg til at vi solgte en kniv til 1000 kr. Denne kniven var en gave fra en knivsamler.
Det er strikka pledd gjennom hele året i Bolivia og i Norge. De ble solgt i Norge. Netto inntekt fra dette ble 14.500,- kr.
I desember fikk vi 1000,- fra en konsert med gruppa Mist.
Totalt  inntekter fra Norge (utenom faste givere): kr 41.451,-, som er snaut 15% av alt vi får inn i Norge.
Årsmøtet ble arrangert den 1. september på Feen bedehus i Stokke, med besøk av Roxana Choque.
Det er 33 faste givere som gir alt fra 100,- til 2500,- kr. pr måned. I tillegg er det noen som gir et beløp av og til.

ØKONOMI:

Måned
Inntekter NOK
Utgifter BOB
Veksling
Januar
         18.550
11.373,85

Februar
          19.850
12.453,59
1USD = 7,70 NOK og 6,96 BOB
Mars
          18.500
18.137,71

April
          23.700
14.635,39

Mai
          20.950
21.629,22

Juni
          29.891
23.327,79

Juli
          20.000 
16.430,19

August
          26.404 
17.060,09

September
          24.560
22.784,68

Oktober
          19.400
19.944,15

November
          21.300 
27.478,76

Desember
          36.643
  50.202,07

Total
        279.748
255.457,49
1USD = 8,70 NOK og 6,96 BOB

Dette gir en gjennomsnittsinntekt på kr. 23.312,- pr mnd.
255.457 BOB tilsvarer rundt 300.900 NOK med en gjennomsnittskurs på 1USD = 8,2 NOK. Dvs et underskudd på 21.152 NOK.

BOLIVIA:

Elever: 40 barn og unge. Arbeidet har fortsatt som tidligere med lekser, læring og ernæring. Lek er blitt innført på en mer pedagogisk og tilrettelagt måte. Elevene trenger generell stimulering, gleder og variasjon i tilværelsen. Det ble ordna plass til et lite bibliotek der elevene kunne sette seg ned etter leksetid med å lese, spille spill eller legge puslespill.

Foreldre: Barn og unge fra 17 familier skrev seg inn i 2018. Foreldremøter ble arrangert nesten hver måned med ulike temaer. Det var utflukt for hele familien den 29. April.

Ansatte: 11 personer: En leder, fire lærere, en vedlikehold og med verkstedet, tre på kjøkkenet, en regnskapsfører og Roxana som hadde varierende oppgaver og som hadde permisjon fire måneder i året.
Vi ansatte en ny leder fra 1. Mai. Hun skulle ha det overordna ansvaret for administrasjon, planer, pedagogikk, økonomi og videre utvikling av senteret i forhold til myndighetene. Hun hadde store kunnskaper og mye å bidra med på mange områder, men fungerte ikke helt etter våre visjoner og måte å arbeide på. Hun avsluttet sitt arbeid i ”Dråpen” i desember.

Infrastruktur: Det ble skifta tak – blikkplater - over kontoret og kjøkkenet. Det er videre behov for vedlikehold i året som kommer.

Verksted: Periodisk aktivitet i verkstedet.

Den store hendelsen som prega hele året var elva som gikk over sine bredder i februar og tok med seg veier, bygninger, biler og brua. Fem mennesker omkom og senteret ble brukt til nødhjelp og utdeling av nødvendige produkter. Vi hadde også en sentral plass i hjelpearbeidet med midler som kom inn i Norge.

Styret takker alle bidragsytere som gjør dette arbeidet mulig. Dere er med på å gi barn og unge nye muligheter i livet som de ellers ikke ville fått.