onsdag 23. mars 2016

Bra jobbing!

Det jobbes godt i Bolivia, skulle gjerne snakka litt med en av dem nå, men fikk til svar at det var det ikke tid til. Kom tilbake neste uke, var svaret.
Ungene er godt i gang, personalet og foreldrene også. Vi satser på et godt arbeidsår med mange gode opplevelser og mye god lærdom. De aller fleste barna er kommet tilbake, og de er fornøyde med å være i gang igjen. Noen søsken er kommet til og noen få har slutta. Et tvillingpar har slutta fordi de venter nå på å bli henta til Spania av foreldrene sine. Og dersom det skjer i den nærmeste framtid er det det aller beste for dem. Vi ser at de som har foreldrene sine i Spania sliter på flere områder av den grunn at de ikke bor sammen med foreldrene sine. 
Ei jente har slutta, og det var trist. Hun hadde to år igjen før avgangseksamen i videregående. Mor hennes har hatt alkoholproblemer, men har hatt gode periode de siste åra. Nå hadde hun visst begynt igjen og jenta mista helt piffen. Hun ville vekk fra mor og da var det bare penger som gjaldt. Det er ei flott jente og vi vil ha kontakt med henne videre. Denne jenta har en lang historie og jeg må nå tenke på alt vi har fått gitt henne av hjelp til skolegangen hun har klart å fullføre. Så er det ikke umulig at hun kan ta det opp igjen og fullføre ved en seinere anledning.  Denne gutten har strevd i flere år for å lære seg å lese. Nå er han der og er storfornøyd med det.

Søskenflokken reparerte syklene sine i sommerferien. Det foregikk i bilverkstedet med kyndig veiledning.
Nå driver de å utvider taket på bilverkstedet for å få bedre beskyttelse mot sol og regn. Vi fikk midler til dette fra ONAMIKA før jul og er veldig takknemlige for det.

søndag 13. mars 2016

Roxana

Da er fjoråret oppsummert og vi kan fullt og helt konsentrere oss om 2016. Det blir et spennende år. Jeg har reist tilbake til Norge, og Roxana og Secundino har det fulle og hele ansvaret for drifta av leksehjelpa i Bolivia. Jeg vet at de har kapasitet og vilje til å gjøre det bra, likevel er det en overgang for dem også at jeg nå befinner meg i Norge. Den 1. februar begynte et nytt skoleår i Bolivia og med det begynte vi også. For øyeblikket er det 42 barn og unge som kommer til leksehjelpa. Vi har ni ansatte, to damer på kjøkkenet, en psykolog, fem lærere og en alt-mulig-mann/bilmekaniker. Siden jeg har reist til Norge er det Roxana som tar over mange av mine arbeidsoppgaver. Det betyr større ansvar, mer arbeid og lengre arbeidsdager. I den forbindelse lurte jeg på om noen ville være med på å støtte lønna til Roxana. Hun kommer nå inn i en mer fast stilling og lønna hennes vil øke ganske kraftig. I forhold til kronekursen vi har nå vil gjennomsnittslønna hennes bli rundt 2800 NOK pr måned, inkludert den ekstra lønna i desember som myndighetene krever. Jeg vet om mange i Norge som er glad i Roxana, at hun er en flott person og har mange gode kvaliteter. Hun gjør en utmerket jobb hos oss i Bolivia. Hun har mange gode tanker og brenner for å jobbe mer med relasjonen mellom foreldre og barn og at foreldrene skal ta større ansvar for barna sine. Gjennom å støtte hennes lønn vil dere også støtte barna og familiene hun ønsker å jobbe med. Roxana har hatt en ekstrem tøff oppvekst selv og vet hva det vil si å ha det vanskelig.

De som ønsker å bidra til lønn til Roxana, kan enten gi meg beskjed via mail, på facebook eller skrive en melding på fakturaen. 
TAKK!


torsdag 3. mars 2016

ÅRSRAPPORT 2015

Her kommer en liten tilstandsrapport fra fjoråret.

ÅRSRAPPORT «DRÅPEN» 2015
Økonomi:
Økonomien har vært mer eller mindre spent hele året. Svekkelsen av krona har påvirka oss mye.
Inntekter på den norske kontoen i løpet av 2015:
Jan                  15.800 kr
Feb                  18.611 kr
Mar                 17.750 kr
Apr                 26.350 kr
Mai                 11.300 kr
Jun                  37.115 kr
Jul                   12.050 kr
Aug                 30.620 kr
Sep                  17.585 kr
Okt                 17.235 kr
Nov                 25.825 kr        + 46.347,80 kr fra ONAMIKA øremerka til bilverksted.
Des                 21.310 kr
Total               251.551 kr      + 46.347,80 kr  Til bilverksted.

I løpet av året har jeg overført 260.330 kr i tillegg til 46 347,80 kr fra kontoen i Norge til kontoen i Bolivia.

I reine tall (dette er ca tall p.g.a. vekslingskursen):
Forbruk i Bolivia (minus nybygg bilverksted):    ca. 276.000 NOK
Inntekter i Norge:                                                       251.551 NOK
Underskudd:                                                               24.449 NOK

Økonomien det siste året har vært noe spent og det viser seg at det er overført 8779,- kr mer fra Norge til Bolivia enn det er kommet inn på den norske kontoen. I tillegg har det fra disse overføringene kommet inn mindre på den bolivianske kontoen på grunn av den svake kronekursen. Av den grunn trenger vi mer penger nå for å gjøre det samme som tidligere. Dette har gått bra til nå, men beholdningen vår i Norge er kraftig svekket. I Bolivia har vi spart så mye vi har kunnet. På matbudsjettet har vi redusert på de dyreste rettene samtidig som vi har hatt like stor vekt på ernæring i forhold til grønnsaker, frukt, kornsorter og belgfrukter. Det er også flere ting vi kunne tenke oss å handle inn, men som er lagt på vent på grunn av økonomien.

Elever:
I begynnelsen av året tenkte vi på hvilke barn og hvilke familier vi ønsket å ta inn. Det var stor pågang på porten fra foreldre som ønsket å skrive inn barna sine. Behovene er store og det var vanskelig å si nei til så mange. Samtidig sa vi ja til noen flere enn jeg tenkte i utgangspunktet, men det var familier som virkelig trengte det. Det var familier der foreldrene hadde forlatt barna sine og reist til Spania, familier med svært små ressurser, familier med alkoholbruk og vold o.a. Elevgruppa har vært stabil hele året. Det har vært jobba jevnt og trutt. Med de yngste som driver og lærer seg å lese og skrive ser vi størst framgang. Fra da jeg reiste til Norge i begynnelsen av august til jeg kom tilbake mot slutten av september så jeg stor framgang på flere av de yngste elevene. Spesielt en som har et annet morsmål enn spansk og som har strevd mye, kunne nå trekke sammen lyder til ord og var enormt stolt av det.
Samtidig har vi også et fokus på den generelle utviklingen til barna, det med etikk, verdier, grunnleggende ferdigheter o.a. Det å samhandle, leke sammen, ta initiativ, hjelpe til der det er mulig, motorikk, koordinering, refleksjon og andre demokratiske verdier.
Vi har hatt elevsamtaler med de eldste og vi har kalt inn foreldrene der vi ser motivasjonen er lav. Barna og de unge er stort sett blide og fornøyde når de er hos oss og de vil nødig gå hjem igjen mange ganger. Vi har et godt sosialt miljø der ungene trives og utvikler seg generelt bra.

Personalet:
Vi har hatt et stabilt personal som har jobba godt. Vi ansatte ei som har jobba hos oss tidligere og er lærer i språkfag. I tillegg ansatte vi en psykolog to dager i uka. Begge disse har fungert godt i arbeidet. Psykologen har bl.a. hatt fokus på de elevene som har hatt foreldrene sine i Spania der de føler at foreldrene ikke bryr seg om dem.  
Vi har lærere som jobber godt. Den vanskeligste oppgaven er å motivere elevene, motivere de til å forstå at utdanning er viktig og at en middels god karakter ikke er godt nok for de som kan mer.

Foreldrene:
Foreldrene er viktige for barn og unge og vi har hatt generelt god kontakt med foreldrene gjennom året. Noen har vi besøkt jevnlig og noen har vi kalt inn til samtale utenom den vanlige kontakten gjennom året.
På den årlige utflukten med foreldre og barn var det kun en familie som ikke ble med. En annen familie som ikke har villet være med tidligere var de første som kom den dagen. Barna smilte sammen med far sin i alle aktivitetene hele den dagen. Vi har hatt kermesse, møter, dugnader og samtaler. Foreldrene stiller opp mer enn tidligere. De kommer nå også og spør oss hvordan det går.
Dette året begynte vi med at foreldrene skulle hjelpe til på kjøkkenet etter tur og behov. Vi har hatt flere unger enn året før og av og til er det mye som skal gjøres på kjøkkenet. Så da kontaktet vi foreldrene i stedet for å ansette en person til. Dette fikk vi forståelse for og dersom foreldrene ikke kunne stille opp, måtte de finne en annen person eller betale en som vi fant. Dette har fungert greit, men vi trenger å få det i enda fastere rammer.

Infrastruktur:
På slutten av året fikk vi midler fra stiftelsen ONAMIKA i Nederland til å bygge mer i forhold til bilverkstedet vårt. Vi bygde et lite hus der verktøy og utstyr skal oppbevares. I tillegg skal taket utvides for bedre beskyttelse mot sol og regn. Jobben med dette begynte i 2015 og vil fortsett utover i 2016 til det er ferdig.
Det er installert naturgass til kjøkkenet vårt dette året. Dette måtte vi bare hoppe på da alle i gata gjorde det og det vil være en gevinst for framtida. Kostnadene er satt på vedlikehold av infrastruktur.  
Utenom dette er det kun gjort noen små vedlikeholdsarbeider i forhold til bygninger.

Bilverksted:
I bilverkstedet skjer det nå mer og mer. Biler kommer inn til reparasjon med ujevne mellomrom. Ungene henter syklene sine for å reparere dem. Der er det plass til sveising og andre aktiviteter ungene kan være med på.

Så vil jeg takke alle dere som har bidratt til at vi har kunnet gjøre dette arbeidet. Og jeg håper på et godt samarbeid også i 2016.

Hov den 2. mars 2016
Toril Korsvik


Vedlegg:
Her har jeg tatt med regnskapet i Bolivia. Det er detaljert, men de som har interesse for det kan studere det og evt spørre meg dersom det er noe dere ikke forstår. Beløpene er i boliviansk valuta. Inntekter er overføringer fra Norge i tillegg til mindre inntekter i Bolivia. Det viser ikke det hele og sanne bildet for inntekter da jeg ikke har helt oversikt i skrivende stund hvor mye som sto på kontoen i Bolivia den 01.01.2015 i forhold til beløpet den 31.12.2015.
Utgifter til administrasjon er i hovedsak dokumenter på tomta som enda ikke er helt klare, advokat og tomteavgift.

Res-2015
Bud-2015
Res-2014
INNTEKTER
  3000 Overføringer fra Norge
-212 548,50
-254 050,00
-232 876,53
  3100 Foreldrebetaling 48 barn
-5 115,00
-4 750,00
-2 265,00
  3300 Håndarbeid og brød
-4 615,50
-3 000,00
-2 635,90
  3400 Inntekter kermesse
-2 009,00
-3 000,00
-609,60
  3500 Ekstraordinære inntekter (bilverks. +)
-48 834,78
-112 000,00
-19 569,00
  3700 Bilverksted (inntekter fra biler)
-2 480,00
-4 000,00
-1 342,00
  SUM INNTEKTER
-275 602,78
-380 800,00
-259 298,03
MATVARER
  4000 Matvarer
29 694,77
38 000,00
25 154,71
  4100 Materiell
5 388,60
6 000,00
4 888,90
  4200 Utflukt
1 138,30
1 200,00
557,50
  SUM MATVARER
36 221,67
45 200,00
30 601,11
PERSONALET
  5000 Godtgjørelse for arbeid
126 321,50
130 000,00
137 469,20
  5100 Kurs ansatte
1 625,00
1 500,00
799,00
  5200 Hjelp til enkeltpersoner (barn)
555,00
3 000,00
3 195,80
  5300 Apotek, lege, tannlege (barn)
1 069,00
2 000,00
790,70
  5800 Reise Personal
3 993,00
  5900 Gave og kantine til personalet
1 586,00
2 500,00
2 399,50
  SUM PERSONALET
135 149,50
139 000,00
144 654,20
BOLIG
  6000 Nybygg
25 185,97
91 000,00
  6100 Vedlikehold av bygninger
5 002,40
18 000,00
  6200 Strøm, gass og vann
3 762,60
3 500,00
  6400 Verktøy til generelt vedlikehold
274,00
1 000,00
1 797,70
  SUM BOLIG
34 224,97
113 500,00
1 797,70
FORBRUK
  6500 Inventar
5 668,90
15 000,00
5 547,00
  6600 Administrasjon
13 901,90
19 100,00
  6700 Vedlikehold av kontormaskiner
70,00
1 500,00
933,00
  6800 Telefon og internett
3 701,15
4 000,00
3 573,91
  6900 Andre kostnader
175,00
1 000,00
423,00
  SUM FORBRUK
23 516,95
40 600,00
10 476,91
KJØRETØY
  7000 Drivstoff, parkering, bompenger
7 047,55
7 000,00
6 718,66
  7100 Vedlikehold av bil
5 000,44
9 000,00
  7200 Verktøy til bilverksted
13 160,00
25 000,00
17 140,13
  7300 Utgifter ved reiser
0,00
1 000,00
1 000,00
  7400 Forsikring av bil
110,00
500,00
  SUM KJØRETØY
25 317,99
42 500,00
24 858,79
  SUM KOSTNADER
254 431,08
380 800,00
212 388,71
OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
  8050 Renteinntekter
-2,74
-97,66
  8150 Rentekostnad og gebyrer
1 255,26
1 343,06
  SUM OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
1 252,52
1 245,40
RESULTAT (Overskudd)
-19 919,18
0,00
-45 663,92