mandag 24. mars 2014

Årsrapport 2013


ÅRSRAPPORT «DRÅPEN» 2013

En liten oppsummering av året.

 

Økonomi:

Inntekter i løpet av året på den norske kontoen i Handelsbanken:

Januar                  10675,-

Februar                 16300,-

Mars                     19012,-

April                      22480,-

Mai                        18800,-

Juni                       19930,-

Juli                         20860,-

August                 21523,-

September        19281,-

Oktober              13400,-

November         18800,-

Desember          18489,-

Totalt                219.550,-

Det som er kommet inn på Handelsbanken er i NOK, resultatet under er i lokal valuta BOL. Vekslingskursen er omtrent: 100 NOK = 116,6 BOL

 

Res-2013
Bud-2013
Res-2012
INNTEKTER
  3000 Overføringer fra Norge
-232.025,26
-207.000,00
-170.169,82
  3100 Foreldrebetaling
-2.925,00
-4.000,00
-3.405,00
  3300 Håndarbeid - verksted
-2.156,00
-6.000,00
-3.033,30
  3400 Inntekter kermesse
-2.591,50
-6.000,00
-4.923,10
  3500 Ekstraordinære inntekter
-726,40
-72.000,00
-24.208,00
  3700 Bilverksted
-40,00
  SUM INNTEKTER
-240.464,16
-295.000,00
-205.739,22
MATVARER
  4000 Matvarer leksehjelp
32.978,55
38.000,00
27.757,41
  4100 Materiell leksehjelp
3.395,00
5.000,00
4.292,93
  4200 Utflukt, ekskursjon
1.134,00
1.000,00
311,40
  4300 Håndarbeid - verksted
657,00
2.000,00
150,00
  4400 Utgifter kermesse (Innkjøp matvarer)
2.656,00
3.000,00
2.539,74
  4500 Juleverksted elever
1.559,50
500,00
924,77
  SUM MATVARER
42.380,05
49.500,00
35.976,25
AKTIVITETER OG UTSTYR
  5000 Godtgjørelse for arbeid
117.605,45
110.000,00
85.052,50
  5100 Hjelp til enkeltpersoner
1.799,50
4.000,00
108,00
  5300 Apotekvarer, lege, tannlege
279,20
1.000,00
268,00
  5500 Fortjeneste til enkeltpersoner strikkevarer
1.610,00
  5900 Gave og kantine til ansatte
3.373,60
3.500,00
2.794,56
  SUM AKTIVITETER OG UTSTYR
124.667,75
118.500,00
88.223,06
BOLIG
  6360 Kurs ansatte
0,00
1.500,00
  6380 Nybygg
9.439,90
5.000,00
30.911,06
  6390 Vedlikehold bygninger
12.286,90
11.000,00
8.942,46
  6400 Elektrisitet, vann og gass
3.398,30
4.000,00
2.618,60
  SUM BOLIG
25.125,10
21.500,00
42.472,12
FORBRUK
  6500 Verktøy til vedlikehold
2.040,00
  6540 Møbler og inventar
5.334,50
7.000,00
10.260,22
  6700 Administrasjon
2.532,00
6.000,00
9.039,40
  6800 Vedlikehold kontormaskiner
586,00
1.200,00
80,00
  6900 Telefon og internett
3.697,26
4.000,00
4.268,41
  6990 Andre kostnader
1.043,50
500,00
316,50
  SUM FORBRUK
15.233,26
18.700,00
23.964,53
KJØRETØY
  7000 Drivstoff, parkering og bompenger
6.036,43
5.000,00
4.765,67
  7020 Vedlikehold kjøretøy
3.949,20
8.000,00
8.919,56
  7040 Forsikring kjøretøy
807,00
800,00
90,00
  7200 Verktøy til bilverksted
2.530,00
72.000,00
5.568,00
  7300 Utgifter ved reiser
536,80
1.000,00
800,00
  SUM KJØRETØY
13.859,43
86.800,00
20.143,23
  SUM KOSTNADER
221.265,59
295.000,00
210.779,19
OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
  8050 Renteinntekt
-137,31
-138,48
  8150 Rentekostnad og gebyrer
1.436,00
1.039,03
  SUM OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
1.298,69
900,55
RESULTAT (Overskudd)
-17.899,88
0,00
5.940,52

 

Det kom inn en del mer i 2013 enn 2012 på den norske kontoen, noe som vi er veldig takknemlige for. Vi klarte å spare en del i store deler av året, men på sIutten av året fikk vi en del uforutsette utgifter. Grunnen til dette var presidenten som i november bestemte at alle arbeidere skulle få en ekstra månedslønn i desember. Fra før av er det vanlig at de får en ekstra månedslønn i desember, men nå bestemte han at de skulle få enda en. Resultatet av dette var at det ble overtrekk på konto nr 5000 som viser godtgjørelse for arbeid.

En annen sak er at de som slutter i jobben alltid får en ekstra månedslønn for hvert år de har jobba som en sluttkompensasjon. Og da det var flere som slutta dette året, ville dette bli en stor sum. Først gjorde jeg ikke noe med det og noen i personalet argumenterte med at dette ikke er en bedrift som tjener penger, men et sosialt tiltak og at de dermed ikke kan kreve dette. Men det var ikke alle arbeiderne som var enige i dette og to av de gikk til arbeidstilsynet for å klage. Neste instans da var å prøve det for retten, vi diskuterte situasjonen med advokaten og han sa at det lureste er nok å betale denne sluttkompensasjonen. Da bestemte jeg at dette skal utbetales til alle og ikke bare til de som sier i fra og krever. Dette skjedde i januar, det betyr at dette kommer på driftsåret 2014. De som jobber her har ikke sosiale goder, så den ekstra lønna på slutten av året og den ekstra de får når de slutter i arbeidet kan sees på som en liten kompensasjon for den helseforsikringa som de ikke har.  

 

Elevene

Vi hadde et fint år med elevene, alle gjennomførte året her hos oss, og det er vi fornøyde med.  Tre elever kom seg ikke videre og må gå skoleåret om igjen, en p.g.a. hjemmeforhold som tar for mye plass i hodet og kroppen og et søskenpar som vi har fått utreda i forhold til lærevansker. Det var flere som fikk bedre karakterer enn de har hatt før og noen som så vidt har klart seg tidligere, fikk et løft som de vokser på både menneskelig og faglig.

Elevene jobba godt hele året, det å få de til å tenke på lærdom mer enn gode karakterer er ikke så lett, men vi prøver gjennom gode rutiner og holdninger.

Personalet

Det vanskelige ved fjoråret var personalsituasjonen, men på tross av at den var vanskelig klarte vi å jobbe bra med elevene, men en slik situasjon kan ikke fortsette over lengre tid uten å få større konsekvenser. Saken var nok noen nye i personalet som gjorde at vi ble delt og ikke klarte å jobbe sammen som en gruppe. Hvordan en person er og jobber kommer som regel fram litt etter litt og etter hvert var det flere som synes det var vanskelig å gå på jobb. En slik krevende situasjon sliter på de aller fleste. Kanskje jeg burde tatt tak i det på en annen måte og noe tidligere, men av og til har jeg vansker med å oppfatte det som foregår, detaljer som er kulturbetinga, blikk og små ord som betyr mye i relasjoner mellom mennesker. På slutten av året tror jeg at jeg fikk et overblikk over hva som egentlig skjedde mellom noen i personalet og ut i fra det har vi gjort noen grep for det nye året som vi håper vil gi forbedringer.

Foreldrene

Arbeidet med foreldrene er alltid krevende og utfordrende. Det er alltid noen som stiller opp og følger opp det vi ber de om og så er det alltid noen som ikke gjør det. Noen strever på hjemmebane mer enn andre og har mindre å gi til barna sine, noe som vi også ser konsekvensene av her. Vi forandra en del på opplegget med foreldrene dette året. I stedet for kun å ha møter, hadde vi også dugnader, konferanser, Kermesse, ekskursjon med hele familien o.a. På det avsluttende foreldremøte evaluerte vi året. De foreldrene som kom var veldig fornøyde. De trekte bl.a. fram eksursjonen med hele familien, verdier som barna hadde lært, o.a.

Infrastruktur

Det ble ikke bygget noe nytt dette året, men siste rest av verkstedet vi begynte på desember 2011 ble gjort i januar. Av den grunn viser nybygg i regnskapet overtrekk. Derimot ble det overtrekk også i vedlikehold av bygninger, vi gjorde en del småting som å få gasskolbene og vanntanken ut av kjøkkenet og inn i et lite rom som vi bygde bare for dem, maling av klasserom, et lite rom for en safe o.a.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar