mandag 9. mars 2015

En liten info

Forrige uke hadde vi årets første foreldremøte. De aller fleste dukka opp og det var godt, men det var nok en del p.g. a. varsel om mulkt dersom de ikke kom. Det er helt vanlig å bruke mulkt for å få folk til å bidra eller komme, jeg har aldri likt det, men nå la jeg inn håndkle og prøvde og det funka. Likevel ble det et bra møte selv om foreldrene kunne vært litt mer aktive, men det kommer nok etter hvert som vi blir bedre kjent. Dette året har vi rundt 20 familier med til sammen 45 barn og unge. Vi har passert grensa for hvor mange barn og unge vi bestemte oss for å ta inn dette året, det var ulike årsaker som gjorde det bl.a. at jeg aldri før har opplevd så stor pågang. Her er mange og store behov hos familier som jeg ikke har kjent til tidligere.

På møtet gikk vi gjennom året som nettopp har begynt; presentasjon av personalet, planer, gjennomføring, hva vi forventer av foreldrene, hva de må bidra til og hva de ønsker for barna sine. Vi har tatt inn mange barn og unge dette året og kjøkkenet trenger flere hender til å skrelle poteter, rense erter, skrelle gulrøtter o.l. Vi la fram for foreldrene at vi ønsker hjelp fra dem til dette for å slippe å ansette en person til, som vi må lønne. Dette var de helt enige i og vi lager en liste der foreldrene bidrar hver sin uke noen timer på formiddagen.

Vi prata også om det vi jobber med her, lekser, læring, ernæring, hygiene, tannpuss og til slutt solidaritet. Det virker som om vi har en fin gjeng av foreldre selv om de fleste av dem mangler ressurser, menneskelige og/eller økonomiske. Til helga hadde vi planlagt dugnad her på bruket, men i stedet skal vi bidra i en kermesse/matsalg til inntekt for ei mor som har ligget på sykehus en periode.

Personalet har økt noe dette året. Vi har ansatt ei som har jobba et år tidligere. Hun er nå ferdig med universitetsutdanninga si i språkfag, hun kan spansk, engelsk og quechua og det er svært nyttig for de eldste elevene. I tillegg har vi ansatt ei psykolog, ei ung dame som er nyutdannet. Hun mangler noe erfaring, men hun har mange gode tanker så får vi se det an hvordan det utvikler seg. Med disse nye er vi nå fem faste som hjelper og underviser elevene, bilmekanikeren som også underviser elevene, men som er litt til og fra p.g.a. andre oppgaver som han har, to på kjøkkenet, en lege som kommer i perioder og en psykolog som jobber to ettermiddager i uka.

Er det noe dere der hjemme ønsker informasjon om ber jeg dere ta kontakt med frimodighet.

Så håper vi på et godt og produktivt år der barn og unge kan vokse og utvikle seg som best de kan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar