tirsdag 17. november 2020

Stiftelsen Dråpen!

 

STIFTELSEN «DRÅPEN»

«DRÅPE FOR DRÅPE SKAPER VI EN BEDRE VERDEN»

Hvem: «Dråpen» er en stiftelse som ønsker å bidra til at barn og unge i Bolivia får større muligheter til utdanning. «Dråpen» ble registrert i Brønnøysundregisteret i januar 2009, navnet henviser til at mange små drypp vil gi varige forandringer. I Bolivia er det for tida ni ansatte på deltid med å lage næringsrik mat, hjelpe til med lekser og annet de strever med på skolen og gi de muligheter til lek og spill. Det er kontakt med et helsesenter der de får oppfølging av helse og tannhelse.

Hva: Et senter i utkanten av Cochabamba i Bolivia barn og unge får lekse-, læring- og ernæringshjelp. Området har en befolkning som hovedsakelig kommer fra landsbygda og fjella. Foreldrene har lite eller ingen utdanning, flere har ikke fullført grunnskolen og noen er analfabeter. Noen av foreldrene snakker bare det opprinnelige språket som i dette området er quechua, noe som skaper vansker for ungene på skolen. Elevene kommer direkte til senteret etter skoletid tre dager i uka. De får middag som er hovedmåltidet på dagen, så leker de litt før de går i gang med lekser og annet de trenger å jobbe med. Før de går hjem etter tre til fire timer får de frukt eller kornblandinger med melk eller yoghurt.

Foreldrene er viktige, de må være med på foreldremøter, dugnader, utflukt, de får besøk hjemme og andre ting. Foreldrene betaler 15 bolivianos i måneden – noe som tilsvarer rundt 19 NOK. Dette for at foreldrene skal bidra litt til sine egne barn og at de tar leksehjelpa på alvor.  Er det mange søsken og små ressurser gis det rabatt. Noen foreldre kan også jobbe hos oss med forefallende arbeid i stedet for å betale dersom de har små ressurser. Alle elevene må registreres og skrives inn av foreldrene hvert år. Foreldrene skriver under på en kontrakt.

Hvorfor: Det sies at Bolivia er det fattigste landet i Sør Amerika. Offentlig skole er gratis, men foreldrene må betale skoleuniform, bøker og alt av materiell de bruker på skolen. Det er eksamen og karakterer fra 1. klasse og det er lite eller ingen ekstra hjelp til de som strever faglig på skolen. Hjemmene er preget av små ressurser, det er alkoholbruk, vold, mye jobbing slik at barna blir gående hjemme aleine mye av tida og foreldrene har få muligheter til å hjelpe barna sine med skolearbeid. De fleste foreldre drømmer om at barna deres skal få et bedre liv enn de selv har hatt. I løpet av tiden vi har drevet ser vi at elevene forbedrer karakterer, forståelse og modenhet.

Bilverksted: Med økonomisk hjelp fra en stiftelse i Nederland, som har kontakter i Sandefjord, er det bygd opp et lite bilverksted i enden av tomta. Det er helt avgrensa med mur og gjerde slik at det er skjerma for ungene i leksehjelpa.  Den første bilen kom inn til reparasjon mai 2014. Den ansvarlige for dette er en bilmekaniker som har jobba i prosjektet helt siden starten i 2008. Målet er ungdom som sliter med motivasjonen på skolen, litt praktisk arbeid der de ser at teoretisk lærdom er viktig, og at noe av inntektene kan gå til drifta av leksehjelpa.

Økonomi: Vi har et årsbudsjett på i underkant av 300.000 NOK. Dette dekker utgifter til drift av leksehjelpa med matvarer, ekskursjoner, lønninger, materiell til bruk i leksehjelpa, noen leker, bøker, skrivesaker, vi har en sandkasse og en ballbane og faste utgifter som strøm, vann, telefon og internett.

Nå i tida med Covid 19 over hele verden har behovene blitt større og inntektene mindre. I Norge har det kommet inn 40.000 kr mindre i 2020 enn i 2019 i løpet av de ti første månedene av året. Selv om utgiftene i Bolivia også har vært mindre dette året ligger vi omtrent 10.000 i underskudd til nå. Vi trenger nå sårt flere inntekter for å fullføre året.  

Økonomisk støtte kan sendes til:

Kontonr. 1506. 23. 89726

Vipps: 564430

Takk for at du leste dette og takk for god støtte!
Vennlig hilsen «Dråpen» v/Toril Korsvik

Blogg: www.boliviadraaper.blogspot.com

E-post: torilk@yahoo.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar