søndag 3. juli 2011

Socios honorarios

betyr æresmedlemmer. Lørdag for en uke siden var jeg på et arrangement i Rotarys ungdomsklubb her i byen. De hadde hatt årsmøte og nytt styre skulle innsettes. Det ble taler og seremonier med løfter og overrekkelser. Jeg ble også kalt fram og den avtroppende lederen hadde en fin tale for meg og det vi driver med i "Dråpen". Jeg fikk en plankett og takka så fint jeg kunne. Jeg var ikke helt forberedt på dette og skjønte først da jeg leste planketten etter at jeg kom hjem at vi var blitt æresmedlemmer. Det var en hyggelig overraskelse og jeg prata med den nye lederen som fortsatt ville jobbe sammen med oss.

1 kommentar: