søndag 13. november 2011

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte 5/11-20011 Stokke 7.11.11

Årsmøtet blei holdt på Bygdetunet i Stokke.
Leder Mikal ønsket alle velkommen før han blei valgt til møtets dirigent.
Deretter informerte Toril om virksomheten i ”La Gotita” i Bolivia ved hjelp av bilder som er blitt tatt i løpet av oppbygginga av prosjektet.
Det er blitt bygget 5 toaletter og 4 skolerom for lekser. Hun har 10 som er ansatt 3 dager i uken. Leksehjelperne fra kl 13.00 – ca kl 17. Kjøkkenpersonalet kommer fra morgenen.
Antall barn som kommer er 45. ( fra 3 og 15 år.)

Økonomien har vært stabil det siste året med ca 8800 i mnd fra faste givere + tilfeldige gaver som hun er avhengig av for drifta. De faste utgiftene i Bolivia er på mellom 10 og 12.000 norske kr.
Pr 30.06 i år har det kommet inn kr 70700 og det er brukt 73000 bs, (dvs ca 63000 norske kr). Nå står det kr 59.000 på kontoen.
Lokale Rotary har vært der og snakket til foreldrene om brannsikkerhet, tannhelse og andre temaer.

Jostein snakket litt om NAV utland og det han jobber med for at Toril skal få norske rettigheter når det gjelder helse og pensjon

Det kom flere spørsmål fra medlemmene som var veldig positive.

Framtidsplaner: Vi skal jobbe med å få et bilverksted på tomta som skal være med å finansiere drifta, vi satser på sikt at prosjektet skal bli selvfinansierende, og at de lokale personalet skal overta. Flere ville prøver å finne ut av verktøymuligheter for sending herfra. Alternativt kjøpe i Chile eller Brasil (pga kvaliteten). Flere forslag er å starte bakeri, selge Aloe Vera –produkter i Bolivia og også strikking av varme barneklær for salg i Norge. (tollutfordringer)

Budsjett for 2012 er bl a lønn 90000 nok med totalsum på 150000nok

Valg av styret: Mikal har gått ut av styret.
Det nye er: Nina Nøvik, Vestskogen Nøtterøy ny
Hege Falkum Oslo ny
Jørn Toverød Sandefjord ny
Lene Vårum Bolivia/Ski forts
Laila Korsvik Stokke forts

Rollene vil bli fordelt på et styremøte vi skal ha den nærmeste tiden.
Noen hadde stor interesse i å gjøre noe ekstra for å få inn penger, bra, men hva?
16 hadde møtt opp i tillegg til Mikal og Toril, det var bra!

Det var en meget engasjert gjeng som hadde møtt opp.

For styret: Laila Korsvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar