mandag 16. april 2012

En fin gjeng

Her ser dere en bra fin gjeng. Det er 3. - 5. klassingene, ti elever med styrker og svakheter som folk ellers i verden, men mye humor er det i alle fall sikkert at de har. Navnene fra venstre er: Juan, Nik, Rosario, Jasmin, Aracely, Madelene, Guadalupe, Eliana, Zabdiel og Juan José. De har to lærere til å passe på dem og hjelpe dem med det de trenger og hjelp trenger de nesten hele tida med et eller annet, for det er en aktiv gjeng med masse lærevillighet og det er fortsatt mye de ikke forstår, om det er av skolelærdom eller av livets lærdom. En av disse guttene har ikke papirer på at han finnes, som fødselsattest. Så i teorien finnes han ikke. Nå hjelper vi familien hans med denne prosessen, vi samler de papirene han kan ha, som karakterbok fra skolen og fødselsattest til mora og noen som kan skrive et vitneutsagn. På den måten kan vi gå til myndighetene slik at han kan få sin fødselsattest og videre sitt eget identitetskort som er viktig for alle å ha her i landet. Det er en fin gutt som jobber jevnt og trutt og har vist bra fremgang mens han har vært hos oss. Han kom med far, stemor og småsøsknene sine fra landsbygda i Potosí fylke for omtrent et år siden, stemora snakker bare quechua, mens faren snakker noe spansk. Gutten snakker også best quechua og dette er også en stor utfordring for mange. På landsbygda snakkes det så og si bare det opprinnelige språket som var før spanjolene erobra landet og når folk da kommer til byen for utdanning eller arbeid er det som å komme til et annet land med et annet språk som ikke har noe til felles med deres eget. Og når foreldrene i tillegg ikke kan lese eller skrive så er det ikke rart at de strever på skolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar