tirsdag 12. februar 2013

Første uka er unnagjort, vi er i gang med et nytt og spennende år. Et år hvor jeg håper vi kan jobbe godt sammen, hvor vi alle kan lære nye ting av hverandre, elevene kan oppleve framgang og tro på seg selv, at verkstedet skal komme godt i gang og fungere til beste for befolkningen her og mange andre gode ting for hver enkelt, hver for seg og i relasjon til hverandre. Alle elevene kommer tre ettermiddager i uka og jeg tror det skal bli bra. Vi har engasjerte folk som jobber her og som er kvalifisterte for oppgaven; noen er utdanna lærere og noen er studenter. Noen med utdanning må vi ha for å sikre kvaliteten på arbeidet og noen studenter er bra å ha for å støtte de litt økonomisk, samtidig som de får praktisere og at elevene her får se at andre med samme utgangspunkt som dem selv, klarer å ta en utdannelse dersom du har "gøtsen" og stå-på-vilje. Elevene trenger gode forbilder på flere måter, det å studere, holde ut og ikke gi seg er en ting, at de ser at de som jobber her hjelper hverandre, jobber sammen og løser utfordringene ved å snakke sammen er et annet område.
1. - 3. klasse

Førskoleungene
Første uka blir alltid litt å prøve seg fram i gruppa og med hverandre, det mye som skal skje i løpet av året. Det gjelder å begynne bra for alle, med gode opplevelser og gode relasjoner helt fra starten av. Noen elever skifter gruppe her hos oss og det kan være vanskelig for noen. Noen foreldre venter med å skrive inn til det er gått en liten tid, kanskje de tenker at det ikke er så farlig å begynne med en gang for det tar alltid litt tid å komme i gang på skolene også. Så bruker skolene den første uka til å repetere fra forrige år slik at foreldrene kan få tid til  å kjøpe materiell og alt som elevene trenger for å komme i gang med ny læring.
Så satser vi på et godt år for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar