torsdag 15. mai 2014

En liten hilsen

En liten hilsen til alle dere som er med og støtter oss i arbeidet i Bolivia og til alle dere andre som leser dette. "Dråpe for dråpe skaper vi en bedre verden", er mottoet vårt i arbeidet med barn og unge i Bolivia. Vi har for tida 23 unger fra ressurssvake familier som kommer hit etter skoletid for å spise middag, gjøre lekser, lese, leke og tilegne seg verdier for livet. Familiene er ressurssvake med hensyn på økonomi og utdanning, det er enkefedre og aleinemødre, det er alkohol og omsorgssvikt og det er analfabetisme. Ungene har ressurser så det holder, saken er bare å finne dem og få både dem og foreldrene til å forstå at utdanning er framtida både for dem og for landet. Vi jobber med verdier og med spesiell vekt på respekt, empati og utholdenhet. Respekt for å bli gode og ærlige samfunnsborgere, empati for å se andre enn seg selv og handle ut i fra det og utholdenhet for ikke å gi opp selv om det butter litt i mot av og til. Ungdommene fra den foreldregruppa vi jobber med  har lett for å droppe ut av skolen. De må ofte begynne å jobbe tidlig for å hjelpe til hjemme og da får de smaken på å tjene penger, dermed kan de lett gi opp skolen for heller å jobbe.Vi har så vidt starta opp et bilverksted  der meninga er å vekke interesse hos barn og ungdom for videre studier. En måte å motivere de til videre arbeid, at de kan se at med en utdanning kan de få til ting som de selv har lyst til.

Det er mange som støtter oss økonomisk i Norge og plutselig er det et nytt navn som dukker opp og det er spennende for jeg vet ikke alltid hvor de kommer fra. Det er utrolig flott å se at dere tror på det vi gjør og at dere sender både penger og oppmuntringer om arbeidet. Da kan jeg også si at vi trenger flere støttespillere, det er så mange behov og så mye vi har lyst til å gjøre;

-          Verkstedet er på gang og vi trenger mer verktøy, og så trenger vi en liten bit til med tak til verkstedet (det har jo ingen vegger). På ettermiddagen kommer det inn ganske mye sol og det er tungt å jobbe i den sterke sola som er her. Da vi bygde taket gjorde vi ingen direkte feil, vi bare bomma litt på avslutninga og det merker vi nå med sola om ettermiddagen.

-          Det er valgår i år og det merkes på priser og lønninger. Presidenten har sin støtte i arbeiderne og dermed bestemmer han diverse goder til dem som høyere lønn og sosiale fordeler. Dette går ut over arbeidsgiverne som får høyere utgifter.  

-          Vi jobber med å få elevene til å lese mer så vi trenger flere bøker som gir inspirasjon til videre lesing.

Første time i bilmekanikk
Alle bidrag er velkomne, store som små, ofte eller sjeldent. Jeg spør dere for unger i Bolivia og det gir meg frimodighet, for både du og jeg er medlemmer av den samme verden og vi blir påvirka av hverandre selv om vi bor i forskjellige land.  Av og til kikker jeg opp på nattehimmelen og ser en hær av stjerner, de samme stjernene jeg ser når jeg er hjemme i Norge – vi er én verden og helt avhengige av hverandre. Så, takk til alle dere som bidrar og velkommen til alle dere som vil begynne å bidra til å gjøre en forskjell i noen unges liv, som f.eks. Pedro, Alfredo, Marina, Eliana, Ruth, Alan, Rosario, Daniela, Rosa, Felipe og flere til.    
Blogg: www.boliviadraaper.blogspot.com

Gavekonto: 9488 05 44629

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar