mandag 1. september 2014

Årsmøte

Velkommen til årsmøte i Dråpen, ta med deg familie, venner, nabo eller den du finner og kom.


Innkalling til Årsmøte “Dråpen”
21.september 2014, kl 14.00
Betel, Feen, Stokke
Følg riksvei 303 forbi Stokke kirke ca. 3 km mot Sandefjord. Vanskelig å finne fram? Ring Toril Korsvik, 91240659
Dagsorden:
Sak 1 – Åpning/konstituering
Sak 2 – Godkjenne
a)     Representantenes fullmakter
b)    Dagsorden
c)     Valg av dirigent
d)    Valg av referent
e)     Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
            Sak 3 – Årsberetning
            Sak 4 – Regnskap for 2013
            Sak 5 – Budsjett for 2014/hvordan tilstanden er i dag og planer videre.
Sak 6 – Innkomne saker og forslag    
Sak 7 – Valg
            Sak 8 – Avslutning
           
Dersom noen har saker eller forslag kan de sende til ninovik@online.no  innen 14.09.14
Det blir informasjon med bilder fra Bolivia, noe å bite i, salg av varer fra Bolivia og utlodning.

Alle interesserte er velkomne til å delta på årsmøte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar