tirsdag 11. august 2015

Innkalling til årsmøte!

Årsmøte

Velkommen til årsmøte i Dråpen, ta med deg familie, venner, nabo eller den du finner og kom.Innkalling til Årsmøte “Dråpen”
Lørdag den 29. august 2015, kl 15.00
Betel, Feen, Stokke
Følg riksvei 303 forbi Stokke kirke ca. 3 km mot Sandefjord. Vanskelig å finne fram? Ring Toril Korsvik, 91240659
Dagsorden:
Sak 1 – Åpning/konstituering
Sak 2 – Godkjenne
a)    Dagsorden
b)     Valg av dirigent
c)    Valg av referent
d)     Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
            Sak 3 – Årsberetning
            Sak 4 – Regnskap for 2014
            Sak 5 – Budsjett for 2015/hvordan tilstanden er i dag og planer videre.
Sak 6 – Innkomne saker og forslag    
Sak 7 – Valg
            Sak 8 – Avslutning
           
Dersom noen har saker eller forslag kan de sende til laikorsv@online.no innen 26.08.2015
Utenom årsmøtesaker bli det informasjon med bilder fra Bolivia, noe å bite i, salg av kalendere og utlodning.

VELKOMMEN!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar