lørdag 22. desember 2018

Årsmøte 2018

Referat årsmøte for året 2017.               Stokke 03,09,2018

Sak 1  Innkalling og saksliste godkjent. Valg av møteleder Toril Korsvik.
           Protokollunderskrift: Randi Studsrød og Berit Ulseth.   Referatkriver Laila        Korsvik

Sak 2  Årsberetning godkjent

Sak 3  Ingen innkomne forslag

Sak 4  Valg av styre.  Hege Johannessen valgte å gå ut, Toril Korsvik kommer inn som ny representant. Heidi Toverud gikk av som leder. Fordelinga av verva vil bli tatt på neste styremøte. Pr dd sitter disse i styre: Heidi Toverud, Nina Nøvik, Lene Vårum,
Toril Korsvik og Laila Korsvik

Toril hadde en liten oppsummering om tilstanden til prosjektet og økonomien.
Nytt for 2017 er at de har startet  med litt grønnsaksdyrking. Det fikk varierende resultat pga insekter og en liten kanin som kom på besøk. Cherrytomatene blei fine.
Det blir litt prøving og feiling i starten.
Pga flommen i sommer har de måttet ta et opphold men starter opp igjen nå.

Økonomien går greit. Vi gikk ca 20000 kr i underskudd i 2017 men det varierer med dollarkurs  og investeringer. For 2018 ser det ut som det kan bli et overskudd på samme beløp. Det holder seg ganske stabilt.

Det er bestemt å å reparere den gamle bilen, legge nytt tak på et hus og kjøpe sand under lekestativ.  Ulykkesforsikring har blitt investert til alle elevene, noe foreldrene var veldig glade for.
Familiene er blitt flinkere til å følge opp barna sine.

Ullpledd blir strikket i Norge og Bolivia for å få mer inntekter til prosjektet, det får ogsa de strikkende i Bolivia penger for. Selges i Norge.  Moamarten sikrer oss ca 5000 kr i året. Toril forteller om prosjektet i flere anledninger o foreninger. Også mottatt gave fra Lions Søndre Land.
---------------------------------                                                   --------------------------
Randi Studsrød                                                                          Berit Ulseth

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar