mandag 16. august 2021

Årsrapport 2020 Dråpen

 

ÅRSRAPPORT DRÅPEN 2020

 

Året 2020 ble et år preget av pandemien Covid 19 både i Bolivia og i Norge.

STYRETS AKTIVITET:

Vi hadde tre styremøter i 2020, i tillegg til en lørdag med idebriefing til å lage hjemmeside. Årsmøtet ble holdt på Feen Bedehus den 25.10.2020.

 

ØKONOMI OG REGNSKAP:

Det er rundt 30 faste givere som bidrar med rundt 13.000 kr i måneden. Dette utgjør omtrent halvparten av det totale budsjettet. Andre beløp kommer fra søndagsskole, Stokke bygdekvinnelag, Land Rotary, Øre menighet, enkeltpersoner som gir bidrag av og til o.a. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert markedsdager på Bokemoa i Stokke. Vi hadde utlodning på årsmøtet i september og på facebook før jul. På facebook før jul, kom det inn snaut 20.000 totalt, da de fleste tok lodd i tillegg til at noen bare ville gi en gave. Vi solgte fire pledd med et overskudd på 4900 NOK. Det ble ingen reise til Bolivia for Toril, ei heller Norgestur på Roxana. Nå ligger det flere pledd i Bolivia og venter på å bli hentet til Norge.

 

Inntekter på konto i Norge:

Måned

Inntekter

2019

Inntekter 2020

Merknader 2020

Utgifter i Bolivia BOB

Overført fra Norge i NOK

Januar

20.400

17.701,25

 

11.471

50.000

Februar

11.500

12.685,00

 

21.237,83

 

Mars

17.750

13.260,00

 

15.885

 

April

13.950

21.010

+ 10.000 fra sparekonto

887

50.000

Mai

19.759,37

17.107,87

 

24.362

 

Juni

36.020

16.096,50

+ 10.000 fra sparekonto til bord og benker til elevene.

16.538

 

 

60.000

 

Juli

25.106,73

16.685

 

14.079

 

August

27.139

14.452,50

 

14.555,97

 

September

23.056

32.579,12

+ 45.000 fra sparekonto til vedlikehold.

15.170,76

60.000

35.000

Oktober

16.905,50

17.541,75

 

16.657,47

 

November

17.350

31.249,84

 

25.031

50.000

Desember

33.686.79

39.844,04

 

46.550,06

40.000

1 USD = 8,60 NOK

Totalt

262.603,39 NOK

250.212,87

NOK

65.000 NOK

222.407,09 BOB

345.000 NOK

 

Saldo 31.12.2019: 76.364,38

Saldo 31.12.2020: 46.457,25                        

Betalte omkostninger bank: 1670 NOK.       

Totale utgifter i Bolivia: 222.407,09 BOB, som tilsvarer ca. 285.952 NOK med en kurs på:

1 USD = 7 BOB

1 USD = 9 NOK           

Oppsummering

Inntekter Norge

Sparekonto i Norge

Utgifter Bolivia, drift

Utgifter i Bolivia, vedlikehold

Saldo

250.212 NOK

 

 

 

250212

 

 

224.952 NOK

 

 25.260

 

65000 NOK

 

 

90.260

 

 

 

61.000 NOK

29.260 NOK

 

Saldoen på 29.260 NOK er den samme summen av differansen mellom saldoene fra 31.12.2019 og 31.12.2020. Den summen ligger i de 345.000 NOK som er overført til Bolivia.

Totale utgifter i Bolivia: ca. 285.952 NOK

Utgifter til vedlikehold og oppussing av infrastruktur på senteret: 47.504 BOB = ca. 61.000 NOK.

Inkludert i regnskapet er 10.000 NOK øremerket operasjon Juan Ticollano Guzman, i tillegg til noen mindre gaver til familien.

I 2020 er det kommet inn rundt 12.000 NOK mindre enn i 2019. Selv om det har vært mindre aktivitet har personalet fått lønninger hele året og det er lønninger som er den største utgiften. I tillegg hadde vi i 2019 en inntekt i Bolivia på bilverksted og foreldrebetaling som også er uteblitt dette året. Budsjettet kalkulerer med litt over 300.000 NOK i inntekter i året, inkludert foreldrebetaling og bilverkstedet.

Lønnsutgifter i måneden ligger på omtrent: 12.000 BOB = ca. 15.500 NOK. Gaveinntektene dekker ikke alltid månedsbeløpet på lønnsutgifter. I tillegg kommer faste utgifter, matvarer og annet.

 

ARBEIDET I BOLIVIA:

I Bolivia ble det et annerledes år. Pandemien stengte hele samfunnet en periode og skolene var stengt fra midten av mars og ut året. Vi holdt stengt fra midten av mars til september. Da åpnet vi og hjalp elever til å fullføre skoleåret sitt. Da var senteret åpent alle dager og både formiddag og ettermiddag. Grunnen til det var at så få personer som mulig skulle være til stede samtidig. Det fungerte bra. Det ble gjort en kjempejobb av lærerne på slutten av året. De fikk alle elevene gjennom året slik at de er best mulig rustet til den dagen skolene åpner for fullt igjen.

Tiden etter full nedstenging og før elevene kom tilbake ble brukt til oppussing og vedlikehold av bygninger. Maling, flislegging, tak og vegger fikk seg et stort ansiktsløft. Dette var det hele personalet som sto for. Resultatet ble veldig bra har jeg fått rapport om.

Ledelsen, lærere og kjøkkenpersonalet var det samme som sist år og fungerte fint.

Ut ifra omstendighetene grunnet pandemien, og mye vondt som følge av den, ble det et godt gjennomført år både i Bolivia og i Norge.

 

Stokke august 2021

Toril Korsvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar