mandag 16. august 2021

Innkalling til årsmøte

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DRÅPEN!

Søndag den 5. september 2021 kl. 14.00 – 16.00 på Feen Bedehus i Stokke.

 

Grunnet verdenspandemien har Roxana ikke hatt mulighet til å reise til Norge dette året, men hun hilser så mye og takker alle på årsmøtet og alle som er bidragsytere til arbeidet i Bolivia.

Dagsorden:

Sak 1 – Åpning/konstituering

Sak 2 – Godkjenne:

a)    Dagsorden

b)    Valg av dirigent

c)     Valg av referent

d)    Valg av to representanter for underskrift av protokoll

Sak 3 – Årsberetningen

Sak 4 – Regnskap for 2020

Sak 5 – Økonomi og situasjonen i 2021.

Sak 6 – Innkomne saker og forslag.

Sak 7 – Valg

Sak 8 – Avslutning

 

Dersom noen har saker eller forslag til drøfting, kan de sendes til: Nina Nøvik: ninovik@online.no innen 29.08.2021.

Utenom årsmøtesaker blir det kaffe, kaker, utlodning, god prat og muligheter for informasjon om dagens situasjon i Bolivia.

 

NB! Vi holder smittevernreglene. Ta gjerne med kopp!

VELKOMMEN!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar