søndag 26. august 2012

"Dråpe for dråpe skaper vi en bedre framtid"

I  dag, den 26. august for fire år siden, så "Dråpen" dagens lys for første gang.  Den første tida kom det rundt 20 unger, tre leksehjelpere og to kjøkkenpersoner, vi holdt på ute under tak til det første rommet ble ferdig bygd. Vi hadde et bad hvor det stadig ble lengre køer, vi fikk tak i noen bord, benker og utstyr til kjøkkenet. Litt skrivesaker hadde vi også. Vi fikk noe materiell av noen snille norske unge frivillige, hvor noe av det har vart helt til nå. Siden har det gått slag i slag med unger, elever, vansker, seire, gleder, frustrasjoner, diskusjoner, bygging, daglige valg og andre større veivalg. Tre av de voksne har vært med helt fra starten av og unger fra tre familier har vært med hele tida. Satsingsområdene våre er ernæring, lekser og skolevansker. Vansker kan noen ha kun p.g.a. lite stimulering fra fødselen av, foreldre som ikke klarer å hjelpe ungene og noen som ikke har kontroll på at de i det hele tatt gjør leksene sine.

I dag har vi 50 unger som kommer til oss tre dager i uka. Vi har fire rom hvor ungene holder til, vi har bad til gutter, til jenter og et til voksne. Vi har en ballbane med basketballkurv, vi har pc med internett, bøker til studier og diverse leker, spill, baller og gymmatter som vi bruker til generell stimulering for barn og unge i alle aldre. Vi har unger fra 3 til 17 år som alle kommer fra ressurssvake hjem på en eller annen måte. Mange familier er eneforsørgere, noen av foreldrene har jobb fra dag til dag uten noen form for sikkerhet, noen hjem er prega av alkohol og vold, mødre som ikke kan lese eller som leser dårlig og i alle familiene jobbes det mye. Mange unger er aleine på ettermiddagene før foreldrene kommer hjem seint på kvelden og da er det lettere å se på TV enn å gjøre lekser.
Når ungene kommer til oss etter skoletid, serverer vi en middag, som to flotte damer har forberedt hele morgenen, så får de en liten pause  med lek og spill til avkobling før de begynner med leksene. Først gjøres leksene, så jobber vi med vanskene og det de kan forbedre seg på. På skolene har elevene eksamen tre gange i året fra 1. klasse av. Gjennom disse karakterene og gjennom jobbingen med elevene her, får vi et bra bilde på hva elevene trenger å jobbe mer med og om de forbedrer seg ved å komme hit. Før elevene går hjem på ettermiddagen får de en liten forfriskning gjennom frukt, kake, milkshake eller annet som kan gi de noe å gå på videre. Av og til har de ikke lekser, eller det en dag plutselig ikke er skole - som ved transportstreiker og andre streiker som det i grunnen har vært mye av dette året, så kommer de likevel til oss og vi gir de oppgaver ut i fra generell stimulering eller hva de trenger mest av hver enkelt. Noen ganger ser vi store forandringer raskt og andre ganger tar det lang tid og kanskje en tilbakegang før vi ser forbedringer, men slik er det å jobbe med mennesker, tålmodighet og utholdenhet er noe vi må bruke mye av i dette arbeidet.

Elevene er delt inn i fire grupper med sine egne lærere og hjelpere. De yngste, førskoleungene er i en gruppe, så er det 1. og 2. klassingene som er sammen, så 3. - 5. klasse og til sist en gruppe fra 6. klasse og oppover. Førskoleungene har en førskolelærerstudent som ansvarlig og de eldste har en lærer med spesialitet i matematikk. Ellers er det allmennlærere, en student i informatikk, en assistent og en bilmekaniker. På kjøkkenet jobber det to damer som kanskje har fem år på skolen hver, men de er flinke. Det å lage smakfull mat rik på ernæring til unger er ikke alltid like lett. Men vi har også de tre siste månedene jobba med ei dame som er lege og har spesialitet i ernæring. Hun har hatt dager på kjøkkenet med ernæring, nye retter og veiledning i tillegg til at hun har hatt møter med foreldrene, tatt en helsetest av ungene og gjort en del andre ting som hun har hatt ideer om. Vi har unger som er underernærte og vi har unger som er overvektige. Overvekt kommer som regel av feilernæring med mye sukker, fett og slikkerier i kostholdet og lite frukt og grønnsaker.

Foreldrene skriver under på en kontrakt da de skriver inn ungene sine. Der står det at de må komme på foreldremøte en gang i måneden. Hensikten med det er å gi de input til å være mor og far. Vi tar opp temaer som er aktuelle for dem som familie, som grenser, godterier, TV, tid med ungene sine, respekt, kommunikasjon, relasjoner og verdier. Det er mange som f.eks ikke tør eller vet hvordan de skal sette grenser for ungene sine og hvilke konsekvenser det kan få ikke å sette de nødvendige grensene. Pisken er et godt og kjent arbeidsredskap som fremdeles brukes mye til å sette disse grensene.

Nå er det tre måneder igjen av skoleåret, i slutten av november foregår de siste eksamenene og da kommer det endelige resultatet på hva som har skjedd dette året. Så får vi jobbe for at den siste delen av året blir fin for unger, ungdom og voksne med mye god jobbing slik at elevene kan oppleve å forbedre både karakterer og selvbilde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar