onsdag 27. mars 2013

Kurs, fattigdom, antropologi

Jeg har vært på kurs. Det som  satte seg mest fast hos meg var en lege som fortalte om fattigdommen og dens konsekvenser. Tro om jeg klarer å gjengi noe av det han la fram (dette er legeordforråd og alt han sa fikk jeg nok ikke med meg):


Fattigdom som en funksjonshemming.  Fattigdom - underernæring - hindrer vekst og hindrer utvikling. Underernæring kan påvirke sentralnervesystemet og dermed intelektet. Ødelagte hjerneceller kan aldri restitueres.

Underernæring fører til dårlig immunforsvar mot sykdommer som diaré, influensa, luftveisinfeksjoner og lungebetennelse. Luftveiene ligger i nærheten av hjernen som da kan bli infisert og føre til hjernebetennelse og videre til barne-cerebral parece.

Så har vi diaré, der var det to typer; 1)bakteriediare som forekommer om sommeren eller i varmen og 2)virusdiare som forekommer om  vinteren eller i kulda. Bakteriene kan være av typen salmonella eller tyfoid som også kan påvirke sentralnervesystemet og hjernen og føre til hjernebetennelse. Virusdiare om vinteren kan forekomme sammen med luftveisinfeksjoner, p.g.a.kulda, som for de yngste (under fem år) kan ha store konsekvenser som høy feber og dehydrering.


Da vi spiste etter denne sekvensen som var lenger enn det jeg har fortalt her, fortalte han om da han jobba på landsbygda og gikk fra husklynge til husklynge i fjella. Han hadde først kurs for de voksne der han fortalte om at han ville vaksinere ungene deres slik at de ikke ble syke, men kunne leve opp. Da dagen for vaksineringen kom var det ingen unger der. Han spurte etter ungene, men foreldrene spurte hva det var godt for den vaksineringen. "OK - en gang til tenkte han" måtte han fortelle grunnene til å vaksinere ungene deres. "For at de ikke skulle bli syke, men at de kunne leve." Men da sa de i landsbyen: "da kunne han vel vaksinere grisen, kua og sauen først?"  For folk på landsbygda er husdyra viktigere enn barna deres. Dyra gir mat og mister de dyra da er det fare på ferde for hele familien, mister de et barn som ikke er virksom enda, betyr det ingen ting for resten av familien, bare det at de får en munn mindre å mette. Denne legen vaksinerte dyra deres, men også barna deres og lærte at denne jobben krever at jeg er lege, antropolog og sosiolog.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar