onsdag 21. januar 2015

Årsrapport 2014


ÅRSRAPPORT «DRÅPEN» 2014

ØKONOMI: Vi har hatt et år med noe økte utgifter og noe færre gaveinntekter. Vi har brukt en del av de oppsparte midlene fra 2013. Gaveinntektene er vist i NOK og resultatet/utgiftene er vist i BOB.
1 USD har variert fra omtrent 5,60 kr til 7,60 kr i løpet av året.

1 USD = 6,96 BOB  Boliviansk valuta har vært stabil hele året.

Gaver på den norske kontoen i 2014:                                  
Januar:                                15.050 kr                                                           
Februar:                              15.160 kr                                                          
Mars:                                   11.700 kr                                                           
April:                                    24.102 kr                                                           
Mai:                                      11.550 kr                                                           
Juni:                                      20.600 kr                                                           
Juli:                                       15.550 kr                                                           
August:                                12.350 kr      
September:                       18.810 kr                                                         
Oktober:                             13.950 kr                                                           
November:                        13.700 kr                                                          
Desember:                        19.500 kr                                                           
Totalt                                   192.022 kr.                                                        

 

Res-2014   Bud-2014   Res-2013
 
 
INNTEKTER
 
  3000 Overføringer fra Norge
-232.876,53  -250.000,00 -232.025,26
 
  3100 Foreldrebetaling
 -2.265,00  -1.500,00  -2.925,00
 
  3300 Inntekter håndarbeid og brød
-2.635,90  -1.800,00 -2.156,00
 
  3400 Inntekter kermesse
-609,60  -2.200,00 -2.591,50
 
  3500 Ekstraordinære inntekter
 -19.569,00  -50.000,00 -726,40
 
  3700 Bilverksted
  -1342,00 -1.500,00  -40,00
 
  3800 Øremerka midler
  -3.500,00
 
  SUM INNTEKTER
-263.798,03 -307.000,00 -240.464,16
 
 
 MATVARER
 
  4000 Matvarer
25.154,71 30.000,00 32.978,55
 
  4100 Materiell til elevene
4.888,90 4.000,00 3.395,00
 
  4200 Utflukt
557,50 1.000,00 1.134,00
 
  4400 Utgifter kermesse
0,00 2.500,00 2.656,00
 
  4500 verksted elever
  0,00 1.559,50
 
  SUM MATVARER
30.601,11 37.500,00 42.380,05
 
 
   
AKTIVITETER OG UTSTYR
 
  5000 Godtgjørelse for arbeid
137.469,20 145.000,00 117.605,45
 
  5100 Kurs ansatte
799,00 1.500,00 1.799,50
 
  5200 Hjelp til enkeltpersoner
3.195,80 3.000,00
 
  5300 Apotek, lege
790,70 1.000,00 279,20
 
  5900 Gave og kantine til personalet
2.399,50 3.000,00 3.373,60
 
  SUM AKTIVITETER OG UTSTYR
144.654,20  53.500,00 124.667,75
 
 
BOLIG
 
  6000 Nybygg
4.815,49 12.500,00 9.439,90
 
  6100 Vedlikehold av infrastruktur
18.047,74 13.500,00 12.286,90
 
  6200 Strøm, gass og vann
3.409,40 3.500,00 3.398,30
 
  6400 Verktøy generellt
1.797,70 3.000,00 2.040,00
 
  SUM BOLIG
28.070,33 32.500,00 27.165,10
 
 
FORBRUK
 
  6500 Møbler og inventar
5.547,00 5.000,00 5.334,50
 
  6600 Administrasjon
2.334,50 4.000,00 2.532,00
 
  6700 Vedlikehold av kontormaskiner
933,00 2.000,00 4.283,26
 
  6800 Telefon og internett
3.573,91 4.000,00
 
  6900 Andre kostnader
423,00 1.000,00 1.043,50
 
  SUM FORBRUK  2.811,41 16.000,00 13.193,26
 
 
KJØRETØY
  7000 Drivstoff, parkering og bomstasjoner
6.718,66 7.500,00 6.036,43
  7100 Vedlikehold av bil
8.348,10 8.000,00 3.949,20
  7200 Verktøy til bilverksted
17.140,13 50.000,00 2.530,00
  7300 Utgifter ved reiser
1.000,00 1.000,00 536,80
  7400 Forsikring av bil
228,00 1.000,00 807,00
  SUM KJØRETØY
33.334,89 67.500,00 13.859,43
  SUM KOSTNADER
249.571,94 307.000,00 221.265,59
OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
  8050 Renteinntekt
-97,66 -137,31
  8150 Rentekostnad og gebyrer
1.343,06 1.436,00
  SUM OVERFØRINGER OG FINANSIELLE POSTER
1.245,40 1.298,69
RESULTAT (Overskudd)
-11.980,69 0,00 -17.899,88

Økonomien vår er gått litt tilbake dette året, grunnet færre inntekter, ekstra lønn til ansatte og fall i kroneverdien. De faste giverne holder seg stabilt og noen få har kommet til, men ekstrainntekter fra ulike festligheter, organisasjoner o.l. har minka. Bilverkstedet er i gang med begynnende inntekter. Vi har strikka og bakt brød og fått inn noe midler fra dette.

Vedlikehold av bygninger er blitt høyere enn budsjettert. Vi måtte bygge ny mur mot veien da adobemuren var på vei til å smuldre opp av regnet.

Svekking av kroneverdien hadde en ganske stor innvirkning på oss mot slutten av året.

ELEVER

Elevtallet ble omtrent halvert dette året i forhold til fjoråret, grunnet ulike vansker året før. Elevene har jobba godt og bidratt til et fint år. Vi har blitt en enhet også fordi vi har spist sammen alle sammen dette året. Alle har sett alle i løpet av dagen og vi ser at de eldre hjelper de yngre. Elevene liker å komme hit, men av og til uteblir de likevel. Det er ofte dersom foreldrene vil at de skal hjelpe til hjemme, med yngre søsken, vaske klær, bygge hus e.l.

 
PERSONALET

Antall personal var også redusert dette åre. Vi har hatt et fint år, vi er mer sammensveisa og jobber godt sammen. Før vi tok i mot elevene hadde vi en dag sammen med en psykopedagog som gav oss en innsprøytning i hvordan vi kan ha det bedre sammen, jobbe sammen og gjøre de forandringene vi ønsker for små og store. Det ble en fin dag som har gjennomsyra året med ungene og flere av personalmøtene.

 
FORELDRENE

Vi har hatt ni familier dette året, der to fedre er enkemenn, ei mor er enke, ei mor er enslig forsørger, fem mødre kan ikke lese eller skrive og to fedre kan ikke lese eller skrive. Det at foreldre ikke kan lese og skrive kan gi seg utslag på to måter. Noen blir ekstra oppmerksomme og ivrige på at ungene deres skal gå på skole, lære og få et bedre liv enn de selv har hatt, mens andre helst vil at ungene skal jobbe for å hjelpe familien økonomisk og ser ikke hva utdanning kan gjøre for framtida deres. Det å jobbe med den siste kategorien familier er vanskelig, de ber ikke ungene gå på skolen dersom det er annet å gjøre og det hender vi må reise hjem til dem for nesten å tvinge dem til å sende ungene deres til oss. Av den grunn var det en gutt som slutta både på skolen og hos oss dette året. En gutt på 15 år som vi har hjulpet mye og prøvd å motivere til en bedre framtid. Det er trist, men uten støtte fra foreldrene, med venner som heller ikke går på skole og med oppdagelsen av å ha penger mellom hendene, er det vanskelig.

 
INFRASTRUKTUR

Vi har ikke bygd noe nytt dette året, men en del vedlikehold har det blitt. Vi har oppgradert bilverkstedet med elektriske installasjoner og andre ting, vi har bygd ny mur mot gata da den gamle var på vei til å falle sammen og vi har malt litt.

 Cochabamba, Bolivia januar 2015

Toril Korsvik

1 kommentar:

  1. On my website you'll see similar texts, write what you think. 49.99

    SvarSlett