torsdag 17. september 2015

Referat fra årsmøte, og litt til

ÅRSMØTE 2015 DRÅPEN

Sandefjord 30 aug. 2015

Antall deltagere: 14

Møtested : Betel på Feen

Laila Korsvik åpner møte med å gå gjennom dagsorden, ingen kommentarer til denne.

Heidi Toverud og Berit Ulseth velges til å underskrive protokollen.

Toril Korsvik gjennomgår årsrapport samt regnskap for 2014. Denne ble sendt ut på mail til alle i januar 2015

Gjennomgang av budsjett 2015, ingen spesielle kommentarer til dette.

Toril forteller litt om året 2014 , en del utfordringer som er tatt tak i, og samlet sett har «Dråpen» kommet styrket ut av dette.

Økonomisk, har året vi nå er inne i fram til aug. 2015 gitt større inntekter enn tidligere. Dette er i hovedsak ikke faste givere, men inntekter fra utlodning, sommergaver, jubileer o. l. Samtidig er det overført større midler til Bolivia p.g.a. svekket kronekurs.

Kaffe & kaker samt frukt.

Utlodding

Valg, Hege Falkum Aribox og Laila Korsvik går ut av styre, vi takker dem for en flott innsatts over mange år. Nina Nøvik og Sidsel Holter Bekkelund er nye styremedlemmer.

Innkommende saker:
Oppfordring til alle som var på årsmøte om å hjelpe til å samle gevinster til neste års utlodding på bygdetunet på «Bokmoa».


Sign: ___________________________ Sign: ______________________________Det nye styret har også hatt sitt første styremøte og de ulike verva ble fordelt slik:
Leder:               Heidi Toverud
Nestleder:         Annja Marie Jørgensen
Kasserer:           Sidsel Holter Bekkelund
Sekretær.           Nina Nøvik
Styremedlem:   Lene Vårum

Det ble et fint styremøte der folk er villige til å ta på seg oppgaver. Takk for det!

Nå sier jeg ikke lenger "jeg", nå sier jeg "vi" om arbeidet i Bolivia. Nå kjenner jeg at jeg har mange gode folk rundt meg og bak meg som jobber sammen. "Unga våre" vil også ha fordeler av at det er mange som er med i arbeidet.

Takk til alle gode bidragsytere på ulike arenaer. Og takk til alle som har kjøpt kalendere. Det er enda noen igjen, så gi beskjed dersom du vil ha en eller fler. Prisen er på kun 50 kr. Kalenderen er for 2016 og viser arbeidet vi driver i tillegg til natur i Bolivia. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar